Definicja działalności badawczo-rozwojowej - fiskus odmawia interpretacji

CIT PIT Doradca podatkowy

W przypadku, gdy przepis prawa podatkowego odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych, organy podatkowe są zobowiązane do tego, aby się do nich ustosunkować. Tak wynika z jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która ukształtowała się w wyniku odmowy przez organy podatkowe wydawania interpretacji podatkowych. Organy z tą linią się jednak nie zgadzają, a proces odmowy wydawania interpretacji trwa nadal. Z tym problemem obecnie borykają się podatnicy występujący o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

21.11.2023

Powstało tylko 21 grup VAT - nowe przepisy bez sukcesu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2023 r. zarejestrowano zaledwie 21 grup VAT, złożonych łącznie z 70 podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Eksperci przyznają, że to bardzo mało. Mimo że możliwość tworzenia grup miała uprościć rozliczenia i poprawić płynność finansową, przedsiębiorców zniechęcają skomplikowane przepisy i ryzyko sporów. Grupy VAT nie rozwiążą też problemów samorządów terytorialnych, które dotychczas - przez niekorzystne interpretacje - założyły ich tylko cztery.

21.11.2023

Odpisy aktualizujące należności uwzględnione w korekcie wstępnej

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Odpisy aktualizujące należności mogą być ujęte w ostatnim zeznaniu podatnika CIT przed przejściem na estoński CIT jako koszty podatkowe. Fiskus rozstrzygnął na korzyść podatników istotny problem związany ze sporządzaniem korekty wstępnej - pisze Izabella Trochimczuk, doradca podatkowy, zastępca dyrektora departamentu księgowości w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.

20.11.2023

Lewandowicz: Podatnicy nie są przygotowani do obligatoryjnego stosowania KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Część przepisów o KSeF wymaga nowelizacji. Potrzebna jest też zmiana filozofii systemu – powinien on być przyjazny dla podatnika, łatwy w obsłudze, dający mu namacalne korzyści. W obecnym wydaniu jest to narzędzie, które ma służyć przede wszystkim administracji skarbowej, wprowadzane bez liczenia się z podatnikami - mówi Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

17.11.2023

WSA: Nie można wymagać, by klient wyręczył pełnomocnika

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna

Profesjonalny pełnomocnik nagle zachorował, przez co nie dotrzymał terminu do wniesienia odwołania. Organ podatkowy nie chciał przywrócić terminu do dokonania tej czynności, ponieważ twierdził, że strona mogła osobiście złożyć pismo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie i podkreślił, że skoro strona ustanowiła pełnomocnika, to miała prawo oczekiwać, że to on będzie dokonywał czynności procesowych.

15.11.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę termomodernizacyjną na nowe domy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Właściciel nowego domu nie odliczy wydatków na fotowoltaikę i energooszczędne ogrzewanie. Dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji, że w nowym budynku nie ma czego modernizować, więc ulga się nie należy. Najpierw w marcu 2023 r. fiskus złagodził podejście do ulgi, wycofując się z warunku oddania do użytku. Teraz wprowadza dodatkowe wymogi, które - jak zaznacza większość ekspertów - są nieracjonalne i nie wynikają z przepisów.

13.11.2023

Umowa koalicyjna: PIT kasowy i przewidywalność systemu podatkowego

Finanse publiczne PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym i dialogu z przedsiębiorcami - wynika z umowy koalicyjnej. Wprowadzona zostanie zasada minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Planowane jest też wprowadzenie kasowej metody rozliczania PIT przed przedsiębiorców.

10.11.2023

Podatek minimalny coraz bliżej, ale przedsiębiorcy chcą jego uchylenia

CIT Doradca podatkowy Finanse

Już od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy będą stosować - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Bliska zmiana rządu sprawia jednak, że wraca dyskusja o uchyleniu tych przepisów. Ich przeciwnicy argumentują, że skomplikowany wzór obliczenia daniny oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie o spory. Zaś koszty administracyjne związane z obliczeniami przewyższą spodziewane korzyści dla budżetu.

09.11.2023

Przedsiębiorca odliczy wydatki na psa, ale tylko częściowo

PIT Doradca podatkowy

Fiskus zgadza się, by informatyk prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, odliczył koszty zakupu i utrzymania psa stróżującego, ale nie w całości. Musi podzielić wydatki na część firmową i prywatną. Od przychodu odejmie tylko te koszty, które przypadają na pilnowanie dokumentów i sprzętu w biurze. Dyrektor KIS zastrzega też jednak, że w trakcie kontroli trzeba udowodnić związek kosztów z działalnością firmy.

08.11.2023

Ostatni moment, by sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych

CIT PIT Doradca podatkowy

Firmy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają do 31 października obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało natomiast, że chce wydłużyć o trzy miesiące termin sporządzenia informacji na formularzu TPR-C lub TPR-P. Według ekspertów, podatnicy mają problem nie tylko z krótszymi niż w poprzednich latach terminami oraz większą liczbą danych i analiz. Konieczna może być też aktualizacja analizy porównawczej.

30.10.2023

Adam Kałążny: Podatek od nieruchomości (znowu) niezgodny z Konstytucją

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Podatnicy, którzy musieli przez lata płacić zawyżony podatek od nieruchomości na podstawie niezgodnych z Konstytucją przepisów, liczyli na to, że będą mogli go odzyskać. Niestety zgodnie z wyrokiem TK będą to mogli zrobić wyłącznie podatnicy, w sprawie których została złożona skarga konstytucyjna. Trybunał odroczył wejście w życie wyroku, wskazując, że zaskarżone przepisy utracą moc obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. - pisze dr Adam Kałążny, radca prawny z Deloitte.

26.10.2023

Rozporządzenie w sprawie JPK będzie dostosowane do KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Do 14 listopada 2023 r. można zgłaszać uwagi do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT z deklaracją, dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) - informuje Ministerstwo Finansów. Zmiany w rozporządzeniu mają wyeliminować wątpliwości co do tego, w jaki sposób ujmować dane w deklaracji i ewidencji po wprowadzeniu obligatoryjnego e-fakturowania.

25.10.2023

KSeF zmieni zasady współpracy w biznesie

VAT Doradca podatkowy KSeF

Wdrożenie obligatoryjnego KSeF będzie wymagało nie tylko zmian w księgowości i zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Przedsiębiorcy muszą opracować nowe procedury obiegu faktur i przeszkolić w tym zakresie pracowników wszystkich działów. Konieczna będzie też zmiana umów z biurami rachunkowymi oraz dostosowanie umów i ustaleń z kontrahentami. Przy wystawianiu faktur trzeba też przemyśleć kwestię ochrony danych.

23.10.2023

Ostrożnościowe raportowanie MDR – skarbówka zmienia podejście

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Po odwieszeniu schematów podatkowych wróciła też praktyka ostrożnościowego - w obawie przed karami - raportowania zdarzeń, które nie muszą spełniać kryteriów MDR. Sam szef KAS coraz częściej zwraca podatnikom uwagę, by ponownie przeanalizowali zgłoszenie. Według ekspertów, praktyka skarbówki może poprawić sytuację podatników, jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie przepisów.

17.10.2023

CIT estoński bardziej popularny, ale wciąż są wątpliwości

CIT Doradca podatkowy

Z estońskiego CIT korzysta już około 12,7 tys. spółek - informuje Ministerstwo Finansów. Eksperci uważają jednak, że liczba ta mogłaby być wyższa, gdyby nie budzące wątpliwości przepisy i skomplikowane warunki przejścia na ryczałt. Przypominają, że resort, wprowadzając to rozwiązanie, szacował, iż skorzysta z niego 200 tys. spółek. Jednym z największych problemów cały czas pozostaje interpretacja pojęcia ukrytych zysków.

10.10.2023

Fiskus zmniejszy sankcję VAT, ale ma obowiązek jej nałożenia

VAT Doradca podatkowy

Powstanie nieprawidłowości w VAT jest podstawą do wymierzenia sankcji, a organ podatkowy ma obowiązek ją nałożyć – twierdzi Ministerstwo Finansów. Eksperci są innego zdania, uważają, że "kara" może wynieść 0 proc. Resort finansów łagodzi natomiast stanowisko w sprawie sankcji 100 proc. VAT i informuje, że dostaną ją tylko oszuści. Odliczenie VAT z wadliwych faktur, gdy wynika to z braku należytej staranności, jest objęte sankcją do 30 proc.

09.10.2023

Sprawca przestępstwa, ale i niepłacący podatnik, znów z szansą na bezkarność

Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy

1 października br. przestał obowiązywać przepis art. 15zzr(1) ustawy antycovidowej, który wstrzymywał przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Zgodnie z przepisami przejściowymi tam, gdzie terminy przedawnienia już biegły, ale zostały zawieszone, będą biec dalej. A w sprawach, w których jeszcze nie biegły, rozpocznie się ich odliczanie.

07.10.2023

Zatrudniającym na umowy zlecenia trudniej spełnić warunki w estońskim CIT

CIT Doradca podatkowy

Objęcie opodatkowaniem CIT estońskim jest uzależnione od spełnienia przez podatnika szeregu warunków, m.in. warunku dotyczącego minimalnego poziomu zatrudnienia. Okazuje się jednak, że dużo trudniej spełnić ten warunek podatnikom, którzy zatrudniają w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ustawodawca w korzystniejszej sytuacji stawia podatników zatrudniających na umowy o pracę - pisze Katarzyna Schmidt, doradca podatkowy.

06.10.2023

Grant Thornton: Tylko 14 podmiotów zapłaciło podatek od przerzuconych dochodów

CIT Doradca podatkowy

W zeznaniach za 2022 r. jedynie 16 podatników wykazało podstawę opodatkowania z tytułu podatku od przerzuconych dochodów, z czego 14 wykazało zobowiązanie z tego tytułu. Kwota daniny wyniosła 9,4 mln zł. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2022 r. i od początku budziła wątpliwości ze względu na niejasne przepisy i trudne do zweryfikowania warunki - wynika z raportu Grant Thornton.

05.10.2023

Opodatkowanie ryczałtem sprzedaży przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa podatnika na ryczałcie ewidencjonowanym wystąpią różne stawki podatku. Skarbówka wypracowała już utrwalone stanowisko w tej kwestii, co potwierdza niedawna interpretacja. Eksperci zwracają uwagę, że w przypadku gdy podatnik utraci prawo do ryczałtu, warto rozważyć inny sposób tej transakcji. Może to być np. uprzednie przekształcenie tego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o.

05.10.2023