Mieszkanie służbowe dla pracownika nie może blokować prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Organy podatkowe cały czas nie widzą związku między mieszkaniami, które firmy wynajmują dla swoich pracowników, a prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Blokują przez to możliwość odliczenia VAT. Po stronie podatników, na szczęście, coraz częściej stają sądy administracyjne. Twierdzą, że związek najmu z biznesem jest – nawet jeśli nie bezpośredni. Najnowszy przykład to wydany właśnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

19.06.2023

Niektórzy seniorzy zwrócą ulgę, nawet gdy rozliczyła ich skarbówka

Emerytury i renty PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Część pracujących emerytów nieprawidłowo rozliczyła ulgę dla seniorów w zeznaniach za 2022 r. Administracja skarbowa weryfikuje teraz deklaracje i ci, którzy popełnili błąd, będą musieli dopłacać podatek. Dotyczy to nawet tych, którzy zaakceptowali zeznanie przygotowane za nich przez fiskusa. Co więcej, ta sama sytuacja powtórzy się w rozliczeniu za 2023 r.

17.06.2023

Trudno o zwolnienie z podatku odszkodowań przyznanych spółkom strefowym

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przedsiębiorcy prowadzący działalność strefową mają problem z rozliczeniem odszkodowań i rekompensat, które otrzymali w 2022 r. za nadzwyczajne wydarzenia. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, spółki powinny je potraktować inaczej niż pozostałe przychody zwolnione z podatku i zapłacić CIT. Efektem może być wzrost liczby sporów.

16.06.2023

Nie można nakładać dwóch kar za to samo przewinienie

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł niedawno, że regulacje krajowe, które umożliwiają nałożenie dwóch różnych sankcji za to samo przewinienie, są niezgodne z prawem unijnym. Wyrok może stanowić również cenną wskazówkę dla podatników w podobnego rodzaju rozstrzygnięciach, gdzie mamy do czynienia ze stanem prawnym, w którym stosuje się dwie odrębne od siebie kary w stosunku do tego samego uchybienia w obowiązku podatkowym – pisze Jagoda Trela, partner w ID Advisory.

15.06.2023

Zmiany w prawie przytłaczają branżę księgowo-podatkową

Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance Polski Ład

Księgowi i doradcy podatkowi marzą o chwili odpoczynku od nowych przepisów. Cały czas ponoszą bowiem skutki ubiegłorocznego Polskiego Ładu. Dostrzegają jednak konieczność nauki i poszerzania kompetencji. Księgowi postulują dodatkowo uregulowanie dostępu do zawodu. Takie m.in. wnioski wynikają z opublikowanego właśnie raportu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2023. Kondycja branży księgowo-podatkowej.

15.06.2023

Brak procedur tax compliance może narazić firmy na kosztowny spór z fiskusem

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance

Firmy przywiązują coraz większą wagę do dochowywania należytej staranności w rozliczaniu podatków. Ograniczają w ten sposób ryzyko potencjalnego sporu z fiskusem. Na znaczeniu zyskują więc różnego rodzaju procedury zgodności. Opracowanie zasad niewiele jednak pomoże, jeśli nie będą one wprowadzone w życie i realizowane.

14.06.2023

Sporządzając bilans, pamiętaj o zasadach obowiązujących w rachunkowości

Rachunkowość Doradca podatkowy

Bilans jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów sprawozdania finansowego. Obok rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzają go wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Prezentuje on zestawienie całego majątku jednostki (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa), dlatego ważne jest, aby był sporządzony w sposób rzetelny. Bilans jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.

14.06.2023

CIT albo VAT – firmy pomagające Ukrainie mają problem z jednym lub drugim

CIT VAT Doradca podatkowy Ukraina

Spółki składające zeznanie CIT za 2022 r. mogą mieć duży kłopot z rozliczeniem darowizn na cele pomocy Ukrainie. Fiskus już teraz w trakcie kontroli „wyrzuca” z kosztów uzyskania przychodów darowizny pieniężne oraz wsparcie dla podmiotów spoza listy uprawnionych. W VAT jest odwrotnie - darowizny pieniężne są neutralne, a w przypadku rzeczowych wszystko zależy od tego, do kogo trafiły.

13.06.2023

Eksperci KPMG: Wyrok TSUE w sprawie oprocentowania nadpłat może mieć szersze znaczenie

CIT VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Wydany 8 czerwca 2023 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzający, że polskie przepisy o oprocentowaniu nadpłat są niezgodne z prawem UE, to kolejny przełom w podejściu do traktowania funduszy zagranicznych z państw trzecich (tj. spoza UE / EOG) inwestujących w Polsce. Jego znaczenie praktyczne może być jednak szersze - piszą Joanna Sadkiewicz i Piotr Prandecki z KPMG w Polsce.

12.06.2023

Skarbówka pozna dane sprzedających przez internet

Rynek i konsument PIT Doradca podatkowy Nowe technologie Prawo gospodarcze

Już na początku 2024 r. operatorzy platform sprzedażowych mają przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dane o osobach, które handlują za pośrednictwem tych platform. Raportowanie ma objąć tych, którzy dokonują ponad 30 transakcji rocznie lub na łączną kwotę ponad 2 tys. euro. Zdaniem ekspertów limit łatwo będzie przekroczyć, a efektem mogą być spory co do tego, czy sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą.

12.06.2023

Większość spadkowych mieszkań można od razu sprzedać bez podatku

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Spadkobierca nie musi zwykle czekać ze zbyciem otrzymanej w spadku nieruchomości, by uniknąć PIT. Ale trzeba uważać na wyjątki, np. sprzedaż udziału w spadku. Ze sprzedażą powinny wstrzymać się ci, którzy kupili nieruchomość sami lub otrzymali w darowiźnie. Fiskus potwierdza, że pięcioletni termin uprawniający do zbycia bez podatku liczy się inaczej, w zależności od formy nabycia.

10.06.2023

Przedsiębiorca odpowiada za niepobrany i niewpłacony podatek od współpracującego z nim małżonka

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Odpowiedzialność płatnika dotyczy zarówno podatku niepobranego, jak i podatku pobranego a niewpłaconego, nie tylko od wynagrodzeń pracowników, ale też członków rodziny jako osób współpracujących. Deklarację PIT-4R trzeba skorygować, jeśli wykazywano w niej tylko pobrane, a nie należne, zaliczki na podatek dochodowy. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji.

09.06.2023

Wyrok NSA: Fiskus nie może nakładać opłaty cukrowej na producenta

Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Producent napoju nie zapłaci podatku cukrowego w sytuacji, gdy to nie on, lecz dystrybutor sprzedaje napój energetyczny do punktów sprzedaży detalicznej. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny dla podatników wyrok, który otwiera drogę do odzyskania nadpłaconego podatku.

07.06.2023

Utworzenie fundacji rodzinnej może być elementem planowania podatkowego

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse

Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej wprowadziły do polskiego porządku prawnego nową instytucję, która pozwala zabezpieczyć rodzinny biznes przed rozdrobnieniem, a ponadto uregulować kwestie dziedziczenia zgodnie z wolą sukcesora w sposób bardziej elastyczny. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego, co jest szczególnie korzystne z perspektywy dalszego reinwestowania środków.

07.06.2023

Na przedsiębiorców spadają kolejne obowiązki administracyjne

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Częste i radykalne zmiany przepisów prawa podatkowego nie służą poczuciu bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców, dla których kluczowa jest przewidywalność. Od wielu lat, niemal co roku – zwłaszcza na jesieni, kiedy procedowane są nowelizacje ustaw podatkowych, prawnicy i doradcy alarmują, że nadchodzą kolejne „rewolucyjne zmiany”, do których należy się przygotować – pisze Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partnerka w QUIDEA.

06.06.2023

Slim VAT 3 opublikowany

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

5 czerwca opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwana Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

06.06.2023

Dr Keler: Puste faktury nadal interesują fiskusa

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Niedawny wyrok TSUE przypomniał podatnikom o problemie tzw. pustych faktur, zwracając dodatkowo uwagę na jeden z aspektów tego zagadnienia, dotyczący czynności pozornych w świetle prawa cywilnego. W tym kontekście warto zadać pytanie, czy puste faktury nadal mieszczą się w obszarze zainteresowania organów podatkowych i w jaki sposób fiskus radzi sobie z tym problemem.

06.06.2023

Czynności sprawdzające zamiast kontroli mogą być groźne dla podatników

Ordynacja Doradca podatkowy

Wraca temat czynności sprawdzających. Resort finansów zapowiada gruntowne zmiany w podejściu do podatników – zamiast kontrolować, będzie prowadził czynności sprawdzające. Ma to ulżyć przede wszystkim przedsiębiorcom. Problem jednak w tym, że czynności sprawdzające cały czas wykorzystywane są przez skarbówkę do prowadzenia ukrytych kontroli. Istnieje więc ryzyko, że samowola fiskusa zostanie teraz po prostu zalegalizowana.

06.06.2023

Darowizna rzeczowa jest przychodem dla stowarzyszenia

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Podstawowym kryterium zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest przeznaczenie osiągniętego przez podatnika dochodu na ściśle określone w przepisie cele, które w sposób niebudzący wątpliwości muszą wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Przeznaczenie dochodów na inne cele statutowe, niemające pokrycia w przepisach ustawy, nie będzie stanowić podstawy do zwolnienia z opodatkowania.

05.06.2023

Podatek od przerzuconych dochodów za 2022 rok trzeba rozliczyć do końca czerwca

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony 1 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Jednak dopiero teraz podatnicy po raz pierwszy będą musieli zmierzyć się z jego rozliczeniem, przygotowując zeznanie CIT za 2022 r. Trzeba tego dokonać do końca czerwca – pisze Klaudia Szczepanowska z kancelarii Penteris.

05.06.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski