Brytyjskie ministerstwo finansów ogłosiło, że Anguilla, Bermudy, Wyspy Dziewicze, Montserrat oraz Turks i Caicos - w ślad za Kajmanami - zgodziły się automatycznie udostępniać informacje bankowe. Wyspy chcą uchodzić za ośrodki finansowe dobrze regulowane i przestrzegające standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

"To ważny krok naprzód w zwalczaniu nielegalnych źródeł finansowania i nowy globalny standard w walce z uchylaniem się od zobowiązań podatkowych" – podkreślił minister finansów George Osborne.

Komentatorzy zauważają, że decyzja podatkowych rajów zbiega się z przyjęciem w USA ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), która grozi zagranicznym instytucjom finansowym wysokimi grzywnami, jeśli nie współpracują w ściganiu osób ukrywających pieniądze za granicą lub uchylających się od obowiązków podatkowych.

Brytyjskie terytoria zamorskie będą automatycznie udostępniać pięciu rządom państw UE takie informacje jak nazwiska, adresy i daty urodzenia posiadaczy kont bankowych, a także numery, stan oraz szczegółową historię tych kont.

Do inicjatywy przystąpi też dependencja Korony brytyjskiej Isle of Man. Zainteresowanie wyraziły również dependencje Guernsey i Jersey. Wszystkie trzy wyspy położone u wybrzeży Francji już mają automatyczny system wymiany informacji z brytyjskim fiskusem. (PAP)

asw/ az/ gma/