W ramach konkursu dotyczącego rozwoju edukacji przedszkolnej w regionie dofinansowanych zostało 35 wniosków. Jak poinformował dyrektor WUP Tomasz Czop, wkrótce rozpocznie się podpisywanie umów z beneficjentami.
„Te 35 wniosków oznacza, że w 35 placówkach, już istniejących i tych, które powstaną, utworzonych zostanie ponad pięćdziesiąt nowych oddziałów przedszkolnych. 1150 dzieci z Podkarpacia znajdzie miejsce w przedszkolach, a ponad 2 tys. dzieci zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych i wyrównawczych np. logopedycznych” - dodał.
W sumie rozdysponowanych zostało 25 mln zł, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Wśród składających wnioski były powiaty, gminy, stowarzyszenia, fundacje i firmy prowadzące przedszkola. Część miejsc przedszkolnych, która powstanie, będzie dostosowana do potrzeb dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - przedszkola specjalne i integracyjne.
Czop podkreślił, że zatrudnienie w nowych przedszkolach znajdzie ok. 150 nauczycieli oraz podobna liczba kadry pomocniczej m.in. opiekunki. „Dodatkowo do realizacji zajęć specjalistycznych z dziećmi zatrudnionych zostanie na umowy cywilno-prawne około 100 specjalistów, w tym logopedzi, psycholodzy, rehabilitanci. Zatem na Podkarpaciu powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, co szczególnie mnie cieszy” - zaznaczył dyrektor rzeszowskiego WUP.
Edukacja przedszkolna na Podkarpaciu zyskała bardzo wiele w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE. Jak przypomniał Czop, województwo miało duże zapóźnienia, jeśli chodzi o dostępność wychowania przedszkolnego, szczególnie na terenach wiejskich i o małym zaludnieniu.

Do końca czerwca można zgłosić się do Rady Dzieci i Młodzieży>>

„Dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z różnych form edukacji przedszkolnej skorzystało 18 tysięcy dzieci, których rodzice wcześniej nie mieli możliwości zapewnić im tego typu opieki. Pomagano finansować 558 ośrodków wychowania przedszkolnego. Organizowano bezpłatne, dodatkowe zajęcia m.in. logopedyczne, muzyczne i gimnastyczne” - dodał.
Podobne działania będą kontynuowane także w tej perspektywie finansowej UE. Czop zapowiedział, że następny konkurs dotyczący rozwoju edukacji przedszkolnej zostanie ogłoszony „niebawem”.
„Nasz obecny Regionalny Program Operacyjny pozwoli pójść jeszcze o krok dalej, zamierzamy tworzyć nowe ośrodki wychowania przedszkolnego i zwiększać atrakcyjność już istniejących. W ramach innych działań będziemy wspierać opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez tworzenie żłobków i klubów dziecięcych. Zapewnienie kompleksowej opieki przedszkolnej i żłobkowej, umożliwi rodzicom tych dzieci szybszy powrót do pracy” - podkreślił.
Instytucją Zarządzającą podkarpackim RPO jest urząd marszałkowski w Rzeszowie. WUP pełni rolę instytucji pośredniczącej i odpowiada za realizację trzech z jego osi. Podkarpacie w ramach RPO otrzyma 2,1 mld euro. (PAP)

RPO: luka w reformie edukacji - uczniowie szkół artystycznych nie mogą powtarzać klasy>>