W uroczystości udział biorą: wiceminister edukacji Joanna Berdzik, rektorzy szkół wyższych, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół i nauczyciele z całej Polski.
Konkurs "Nauczyciel Roku" odbywa się po raz trzynasty. Organizuje go tygodnik "Głos Nauczycielski" wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Kandydatów zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. Przy ocenie nauczycieli brane są pod uwagę ich sukcesy - np. liczba laureatów olimpiad, odsetek absolwentów przystępujących do matury i zdających ją, pomoc uczniom w sytuacjach dla nich trudnych, działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Czasopisma "Dyrektor Szkoły" i "Przed Szkołą" nagrodzą najlepszych dyrektorów>>

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, jego dotychczasowi laureaci są prawdziwymi autorytetami w swoich środowiskach, cenionymi ekspertami, zdobywają kolejne nagrody, ale nadal poświęcają każdą wolną chwilę swoim uczniom.
W tym roku do tytułu "Nauczyciel nominowani zostali: Katarzyna Cichowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tucznie, Iwona Gralec z Gimnazjum Publicznego im. Jadwigi i Józefa Prendowskich w Mircu, Barbara Halska z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Krystyna Janik-Chrapusta z Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, Anna Ligman z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Agnieszka Ławińska z Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu, Tomasz Metler z Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Iwona Olszówka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie, Barbara Pilas ze Szkoły Podstawowej nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi, Andrzej Polok z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące, Anna Przybyłowicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, Przemysław Staroń z II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Spocie i Anna Wicińska z III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku.

Statystyczny polski nauczyciel ma 42 lata i jest kobietą>>

Spośród tych osób wyłoniony zostanie "Nauczyciel Roku 2014".
W ubiegłym roku tytuł "Nauczyciel Roku 2013" otrzymał Marcin Zaród, nauczyciel języka angielskiego w V LO im. Janusza Korczaka w Tarnowie.
Gala konkursu "Nauczyciel Roku" zbiega się zawsze w obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Przypada on 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. (PAP)

Marcin Zaród otrzymał tytuł "Nauczyciela Roku">>