Debata, zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej Solidarne społeczeństwo - bezpieczna rodzina, odbywa się w Pałacu Prezydenckim.

 

Prezydent zaznaczył, że spotkanie odbywa się w kontekście pojawiających się w mediach informacji o gwałtownych pomysłach na regulacje w obszarze polityki rodzinnej.

 

Chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że moim zdaniem polityka rodzinna nie może być traktowana jako źródło oszczędności, musi być traktowana jako szukanie optymalnego sposobu inwestowania w przyszłość - powiedział Komorowski.

 

Rodzinę planuje się nie na jedną kadencję, nie na jakikolwiek termin wyborczy - podkreślał prezydent, dodając, że polityka rodzinna często bywała planowana i kształtowana pod kątem bieżących potrzeb, także związanych z kalendarzem wyborczym.

 

Prezydent wyraził nadzieję, że debata przyczyni się do stworzenia strategicznych założeń planu wspierania polityki rodzinnej. (PAP)

 

kno/ malk/ ura/