8 maja w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”. Zakłada ona wprowadzenie od 1 października trzech świadczeń (do wyboru) dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku od roku do trzech lat. Mają one na celu przede wszystkim wesprzeć finansowo rodziców w pogodzeniu pracy z opieką nad dzieckiem.

Za skierowaniem projektu do dalszych prac opowiedziały się kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzeciej Drogi, Lewicy oraz PiS. Konfederacja złożyła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie nad nim odbędzie się w bloku głosowań. 


Świadczenia z programu „Aktywny Rodzic”

Nowe świadczenia to:
•    „Aktywni rodzice w pracy”. Aby je otrzymać oboje rodzice muszą pracować. Wyniesie 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 1900 zł. 
•    „Aktywnie w żłobku”. Zastąpi obecne dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku. Aby rodzice mogli je otrzymać, dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego albo mieć dziennego opiekuna. Wyniesie 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 1900 zł. 
•    „Aktywnie w domu”. Zastąpi obecny rodzinny kapitał opiekuńczy. Będzie przysługiwać na każde dziecko w wieku 2 lub 3 lat. Wyniesie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Mogą je otrzymać rodzice nie korzystający z dwóch powyższych świadczeń, bo nie pracują i dziecko nie chodzi do instytucji opieki. Czytaj więcej: Trzy świadczenia w jednym - rząd przyjął projekt „aktywnego rodzica”. Będzie „babciowe" >

 

Założenia ustaw się wykluczają

Wprowadzenie tych świadczeń powoduje pewne różnice w uprawnieniach do nich rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Od tego roku obowiązują dwa rodzaje tego świadczenia – na starych i nowych zasadach, wprowadzone ustawą o świadczeniu wspierającym. 
Rodzic pobierający świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach nie może pracować, opiekując się dzieckiem z niepełnosprawnością. Nie otrzyma zatem świadczenia „aktywni rodzice w pracy”. - Rodzic pobierający to świadczenie nie spełnia warunku bycia aktywnym zawodowo, który jest konieczny do uzyskania świadczenia „aktywni rodzice w pracy”. Co istotne, aby uzyskać to świadczenie, co do zasady, oboje rodzice dziecka muszą być aktywni zawodowo na minimalnym, wskazanym w ustawie poziomie – wyjaśnia Prawo.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Wyjątkiem będzie tylko samodzielne wychowywanie dziecka. – Zatem w przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko w wieku 12-35 m.ż., a jedno z nich pobiera świadczenie pielęgnacyjne na „starych” zasadach, to w ramach programu „Aktywny Rodzic” będą mogli uzyskać na to dziecko wsparcie w postaci świadczenia „aktywnie w żłobku” albo świadczenia „aktywnie w domu” – dodaje resort rodziny.

Mateusz Krawczyk, radca prawny z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Witecka, Krawczyk & Wspólnicy sp. k., podkreśla, że założenia co do zasad pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach i świadczenia „aktywni rodzice w pracy” wzajemnie się wykluczają. – Kluczowym założeniem świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach jest to, że rodzic rezygnuje z pracy zarobkowej celem opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, a świadczenie ma mu zrekompensować utracony w związku z tym dochód – przypomina. Natomiast w świadczeniu „aktywni rodzice w pracy” chodzi o to, żeby rodzic mógł pójść do pracy, gdy dziecko skończy rok. Kwota świadczenia pomoże mu w opłaceniu opieki dla dziecka. – Nie można pogodzić rezygnacji z pracy i świadczeniem pielęgnacyjnym na starych zasadach z programem, który ma aktywizować rodziców – dodaje mec. Krawczyk. 

Sprawdź też w LEX: Czy matka, która ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na syna? >

 


Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach uprawnia do programu „Aktywny Rodzic”

W lepszej sytuacji są rodzice, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Oni mogą pracować bez ograniczeń i pobierać świadczenie (tylko do ukończenia 18 lat przez dziecko). Będą mogli otrzymać pensję, świadczenie pielęgnacyjne (2988 zł) oraz któreś z trzech nowych świadczeń. - Aktywni zawodowo rodzice, spośród których jeden pobiera świadczenie pielęgnacyjne na „nowych” zasadach, w ramach programu „Aktywny rodzic” będą mogli uzyskać wsparcie na dziecko w postaci jednego, wybranego świadczenia spośród trzech komponentów programu, tj. albo „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe) albo „aktywnie w żłobku” albo „aktywnie w domu” – precyzuje MRPiPS.

Sprawdź też w LEX: Kto opłaca składki kiedy osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach? >

Równocześnie resort wyjaśnia, że świadczenia z pomocy społecznej nie będą miały wpływu na możliwości pobierania świadczeń z programu „Aktywny Rodzic”. - O ile będą spełnione warunki ustawowe dotyczące danego świadczenia, w tym warunek dotyczący minimalnego progu aktywności zawodowej rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie „aktywni rodzice w pracy” (czyli tzw. babciowego) – mówi przedstawiciel ministerstwa rodziny.

Czytaj też w LEX: Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego >

 

Nowość
Bestseller
Nowość
Bestseller

Kazimierz Jaśkowski

Sprawdź