Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował „Informację statystyczną o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2024 r.”. Wynika z niej, że W I kwartale 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 137,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 9,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w okresie od stycznia do marca 2024 r. wyniosła 11 980,1 tys. zł.

Dla porównania dodajmy, że w analogicznym okresie roku 2023 ZUS  przeprowadził 117,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydanych zostało 7,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota zaś wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kwartale 2023 r. osiągnęła 6 802,0 tys. zł.

Czytaj również: Sąd: W czasie zwolnienia lekarskiego można wziąć ślub>>

Ograniczona podstawa wymiaru zasiłków

Kolejnym rozwiązaniem jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2024 r. obniżono wypłaty o 45 761,7 tys. zł, a dotyczyło to 29,8 tys. osób. - Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2024 r. wyniosła 57 745,4 tys. zł – podał Zakład.

Natomiast w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 r. Z tego powodu w I kwartale 2023 r. obniżono wypłaty o 38  274,5 tys. zł, a dotyczyło to 26,9 tys. osób. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2023 r. wyniosła 45 077,1 tys. zł.

ZUS przypomina, że na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 870), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.