Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Sejm uchwalił ją w czwartek. Za przyjęciem ustawy głosowało 432 posłów, 7 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Czytaj również: Nowa wersja projektu wakacji składkowych trafiła na Stały Komitet Rady Ministrów>>

Na czym mają polegać wakacje składkowe i kto z nich będzie mógł skorzystać

Ustawa dotyczy około 1,7 mln przedsiębiorców, którzy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), i którzy zatrudniają oprócz siebie do 9 osób i osiągają przychody do 2 mln euro rocznie. Dzięki ustawie właściciel firmy dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Korzystając z wakacji, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody i wystawiać faktury. Żeby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc.

Co ważne, z nowych regulacji nie skorzystają samozatrudnieni, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. W ten sposób rząd chce zapobiec „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Maksymalny roczny koszt wdrożenia ustawy w 2024 r. szacowany jest na 1,64 mld zł, jeśli z wakacji składkowych skorzystają wszyscy uprawnieni.

 


Ustawa ma zapewnić coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie opublikowanym po uchwaleniu ustawy podało, że rozwiązanie zapewni coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. - Szacujemy, że z tzw. wakacji składkowych będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób - czytamy.

- Działalność mikroprzedsiębiorców odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Wakacje składkowe to szansa, aby w wybranym miesiącu przedsiębiorca nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z prowadzonym biznesem. Składki w tym czasie zostaną pokryte przez państwo, dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się o ciągłość świadczeń – wskazuje cytowany w komunikacie Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. Jak dalej podkreślił, przedsiębiorca będzie miał wybór, czy w miesiącu, w którym skorzysta z wakacji składkowych, wyjedzie na urlop, jeśli nie - to nadal będzie mógł pracować na rzecz swoich kontrahentów i osiągać z tego tytułu przychód.

Z kolei wiceminister Jacek Tomczak zaznaczył, że to od przedsiębiorcy będzie zależeć, czy będzie chciał skorzystać z naszej propozycji. - Dajemy mu wybór, bo najlepiej wie, co jest dla niego najkorzystniejsze – zaznaczył.

Jak informuje MRiT, z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa), a wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Wakacje składkowe dotyczą zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Zwolnienie z opłacania składek dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Według ministerstwa, wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Podczas korzystania z ulgi, składkę na ubezpieczenia społeczne zapłaci za przedsiębiorców budżet państwa. Korzystanie z rozwiązania nie będzie powodowało w przyszłości obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podczas wakacji przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury. Przedsiębiorcy w każdym roku będą mogli skorzystać z ulgi odpowiadającej sumie miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego, jeżeli w danym roku zmienią się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, będzie im przysługiwała większa wartościowo ulga.

- Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – podkreśla resort na koniec.

Ustawa teraz trafi do Senatu.