Główny Urząd Statystyczny opublikował w poniedziałek komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. GUS ogłosi w nim, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosło 8147,38 zł.

Czytaj również: Przeciętne wynagrodzenie zafałszowuje rzeczywistość, bo nie obejmuje małych firm>>

Oznacza to, wzrost przeciętnego wynagrodzenia z 7540,36 zł w IV kwartale 2023 r., czyli o 607,02 zł. W porównaniu natomiast z I kwartałem 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 7124,26 zł do 8147,38 zł, czyli o 1023,12 zł.