Organizatorem wydarzenia jest Instytut Spraw Obywatelskich oraz klub parlamentarny Lewica.

- Dlaczego potrzebujemy rad pracowników oraz jak rada pracowników może wykorzystać prawo o ESG? (ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) to kluczowe pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas tegorocznego Forum – piszą na stronie organizatorzy. Zapewniają, że celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest debata ponad podziałami na tematy ważne dla świata pracy. Forum służy sieciowaniu członków rad, wymianie wiedzy i doświadczeń, a także zwiększeniu obecności rad pracowników w życiu publicznym.

Czytaj również: Ważne i korzystne zmiany w prawie pracy Polacy zawdzięczają Unii>>

W trakcie wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości. Uczestnicy spotkania (ok. 200 osób) to przedstawiciele rad pracowników, ministerstw, związków zawodowych, organizacji zrzeszających pracodawców, parlamentarzyści, dziennikarze i pracownicy zainteresowani powołaniem rady pracowników w firmie.

V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r., w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie pod hasłem: Pracownicza partycypacja i ESG. Więcej tutaj.