Zgodnie z obowiązującą ustawą o Radzie Dialogu Społecznego(RDS) zastąpić ma ona komisję trójstronną. W odróżnieniu od komisji ma być ona ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. Powołana 21 lat temu, obecna Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych będzie istniała do czasu powołania pierwszego składu RDS.

Czytaj: Rada Dialogu Społecznego zastąpi Komisję Trójstronną 11 września

W Radzie - tak jak w komisji - będą reprezentowane strona rządowa, pracowników i pracodawców. Członków wskażą związki zawodowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" - po ośmiu, a po sześciu organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego.

Premier wyznaczy ministrów, którzy znajdą się w Radzie. Wszystkich powoła prezydent, który będzie miał też w Radzie - z głosem doradczym - swojego przedstawiciela, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Czytaj: OPZZ wskazało swoich członków Rady Dialogu Społecznego

Organizacja pracodawców Pracodawcy RP skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o powołanie do pierwszego składu Rady sześciu przedstawicieli są to; prezydent i wiceprezydenci Pracodawców RP, Andrzej Malinowski, Iwona Sroka ,Rafał Baniak i Jarosław Zagórowski, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek i prezes zarządu Polimex-Mostostal Joanna Makowiecka-Gaca.

(PAP)