Katarzyna Nyklewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformowała w środę PAP, że ogłoszony właśnie konkurs "Konserwator" ma na celu wyłonienie instytucji, które otrzymają dofinansowanie na zatrudnienie bezrobotnych. Urząd przeznaczy w tym roku prawie 2,2 mln zł na sfinansowanie 133 miejsc zatrudnienia oraz 40 staży zawodowych.

Oferty mogą zgłaszać samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz instytucje kościelne zarządzające obiektami sakralnymi. Według szacunków WUP dofinansowanie otrzymają 52 tego typu podmioty.

"Korzyścią dla tych instytucji będzie możliwość pozyskania dodatkowych osób, których koszty wynagrodzenie pokryje urząd pracy, do wykonywania prostych prac konserwatorskich, a także innych zadań, np. przewodnika, opiekuna ekspozycji, prac przy wystawach. Część zgłaszanych ofert może dotyczyć także stanowisk o charakterze administracyjno-obsługowym" - wyjaśniła przedstawicielka urzędu.

Projekt "Konserwator" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (PAP)

rgr/ ls/