"Już trzeci miesiąc z rzędu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się w sierpniu na poziomie 3,5 proc. rok do roku. Odczyt ten potwierdza, że presja płacowa cały czas pozostaje umiarkowana, czemu sprzyja niska dynamika cen konsumenckich, a w konsekwencji oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych, jak również aktualne spowolnienie koniunktury w krajowej gospodarce w związku z osłabieniem popytu zagranicznego.

Zobacz także: GUS: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7 proc.

Oczekujemy, że powolny trend wzrostowy zatrudnienia będzie się utrzymywał, choć z pewnością w sektorze przetwórczym nie będzie przybywać etatów w takim tempie, jak dotychczas. Będzie to spowodowane słabszymi zamówieniami zagranicznymi. W tym kontekście zwiększać powinna się zaś rola sektora handlu i usług.

Sierpniowe dane z rynku pracy przekładają się na wzrost realnej dynamiki funduszu płac do 4,6 proc. rok do roku, głównie dzięki pogłębieniu się deflacji.

Wtorkowy odczyt danych z rynku pracy wskazuje na dalszy wzrost zatrudnienia - choć w nieco wolniejszym tempie - i na jednoczesny brak istotnej presji płacowej. W kontekście polityki pieniężnej podtrzymujemy scenariusz obniżek stóp procentowych o 25 pkt bazowych zarówno w październiku, jak i w listopadzie".

(PAP)