W piątek rzecznik prasowy GUS Artur Satora podał, że prezes Głównego Urzędu Statystycznego skierował do prezydenta wniosek o powołanie wiceprezes Grażyny Marciniak, jako swojego przedstawiciela w RDS z głosem doradczym.

Również prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka wskazał przedstawiciela w Radzie – poinformował w piątek dyrektor biura prasowego NBP Przemysław Kuk. Bank nie chce jednak ujawnić jego nazwiska przed powołaniem przez prezydenta.

Po czwartkowych uzgodnieniach wiadomo już, że przewodniczącym pierwszego składu będzie przez rok jeden z liderów trzech central związkowych – szef OPZZ Jan Guz, FZZ Tadeusz Chwałka lub NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Na spotkaniu liderów związków i organizacji pracodawców z ministrem pracy uzgodniono też, że szefami pięciu zespołów problemowych Rady będą przedstawiciele pracodawców, a czterech – związkowcy.

Wcześniej cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club - przedstawiły prezydentowi po sześciu swoich przedstawicieli w Radzie, a trzy centrale związkowe - po ośmiu. Premier Ewa Kopacz wskazała też osiem osób - sześciu ministrów i dwóch wiceministrów.

W nowej Radzie - w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej - przewodniczący będą co roku zmieniali się rotacyjnie - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W komisji przewodniczącym był stale reprezentant rządu. Obecnym szefem KT, która zakończy prace po powołaniu Rady Dialogu Społecznego, jest minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ustawa o RDS obowiązuje od 11 września i zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej. Komisja formalnie działa do momentu powołania pierwszego składu Rady. Komisja od 26 czerwca 2013 r. nie zbiera się w pełnym składzie. Wtedy związki zawodowe "zawiedzione brakiem dialogu" ze strony rządu Donalda Tuska zawiesiły swój udział w niej. Związki uznały, że dialog w KT jest pozorowany, a rząd jedynie komunikuje swoje decyzje.

Ustawa o RDS to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem.(PAP)

ago/ dym/ je/