"MZD będzie oczekiwał na pisemne orzeczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, które powinno nadejść w przyszłym tygodniu", poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Jarosław Skrzydło. Po zapoznaniu się z nim oraz ponownym zbadaniu ofert pod kątem wyroku KIO inwestor ponownie wyłoni wykonawcę inwestycji. "MZD szacuje, że może to nastąpić około połowy marca" - poinformowano w komunikacie.


Wykonawcę przebudowy ul. Ściegiennego wyłoniono 30 stycznia b.r. Zgodnie z rozstrzygnięciem, prace budowlane miało wykonać konsorcjum firm "Fart" oraz Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, które spośród 11 oferentów zaoferowało najniższą cenę 65,8 mln zł.

Odwołania złożyły dwie firmy uczestniczące w przetargu. Zastrzeżenia jednej z nich zostały uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Inwestycja będzie dofinansowana w 85 proc. z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". W połowie stycznia b.r. prezydent Kielc, Wojciech Lubawski oraz p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Paweł Szaciłło podpisali umowę ws. dofinansowania tej inwestycji.


Starania o przebudowę ulicy Ściegiennego trwały od 10 lat. Wylotówka z Kielc w kierunku południowym - droga nr 73 jest główną arterią łączącą miasto z południową częścią województwa świętokrzyskiego, m.in. Buskiem Zdrój i Pińczowem, a także wschodnią Małopolską i Tarnowem. W 2012 roku jednopasmową ul. Ściegiennego przejechało ponad 13 mln pojazdów, co daje średnią ok. 36 tys. samochodów na dobę.