Tylko eksport odpadów niebezpiecznych wzrósł w latach 2000-2009 o 131 proc. W tym samym czasie ilość takich odpadów w UE zwiększyła się jedynie o 28 proc.

Dyrektor EEA Jacqueline McGlade podkreślała w czwartek pozytywne aspekty wywozu odpadów, które nie są niebezpieczne. Materiały, które można utylizować, np. pewne metale, często trafiają do regionów, które potrzebują ich bardziej niż kraje, które je wywożą.

McGlade zaznaczyła, że w sytuacji, kiedy zasoby surowcowe kurczą się coraz bardziej, Europa musi postawić na unikanie wytwarzania odpadów.

Według EEA, zaostrzona i zharmonizowana polityka w UE, dotycząca odpadów, doprowadziła do tego, że państwa członkowskie wywożą więcej odpadów do krajów spoza Unii.