Port powstanie w reprezentacyjnej części miasta - na Wyspie Grodzkiej, naprzeciwko Wałów Chrobrego.


W pierwszym etapie wybudowane mają być most łączący Wyspę Grodzką z wyspą Łasztownią oraz niezbędne przyłącza. Zagospodarowany zostanie także teren przy Nabrzeżu Starówka, pojawią się pomosty dla jachtów. Powstanie też zapora, chroniąca port przed spiętrzonym zimą lodem na rzece. Na lądzie zaś powstanie natomiast infrastruktura techniczna m.in. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna. Wybudowane zostaną także obiekty infrastruktury technicznej na Wyspie Grodzkiej, drogi, place i chodniki.

Firmy zainteresowane mogą składać oferty do 28 marca br.

Docelowo w porcie jachtowym będzie mogło cumować 150 jachtów przy pomostach pływających rozmieszczonych po obu brzegach rzeki Duńczycy - pomiędzy Wyspą Grodzką a Łasztownią.

Wokół portu mają powstać także: mały amfiteatr, kawiarnia, restauracja, małe boiska sportowe oraz zaplecze sanitarne dla żeglarzy, bulwar spacerowy, a przy nim kilka miejsc postojowych dla jachtów oraz dla tramwaju wodnego.

Szczecin liczy, że port przyciągnie dużą liczbę żeglarzy pływających po Bałtyku oraz jachtów przepływających przez Szczecin w drodze z lub do Berlina, po rzekach i kanałach.

Pełna infrastruktura mariny pozwoli załogom zatankować wodę oraz paliwo, naładować akumulatory, usunąć nieczystości. Dostępny będzie dźwig do wodowania jachtów.

Inwestycja jest częścią wspólnego projektu Szczecina i niemieckiego przygranicznego powiatu Uecker Randow "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermunde - na transgranicznym szlaku wodnym".

Szczecin w ramach projektu sfinansuje jedynie jeden, czyli pierwszy etap całej inwestycji wart ok. 12 mln zł.

Równocześnie gmina zabezpieczyła w wieloletnim planie inwestycyjnym ok. 10 mln zł na podniesienie poziomu części południowo-wschodniego brzegu wyspy oraz na przyłącza mediów.

Kolejny etap rozbudowy portu to zagospodarowanie południowej części wyspy, umocnienie zachodniego i północnego nabrzeża, postawienie budynków socjalnych, klubowych i kawiarni; jego wartość to ok. 35 mln zł. Etap trzeci, ostatni o wartości ok. 14 mln zł przewiduje budowę amfiteatru i restauracji, kolejnych pomostów dla ok. 70 jachtów oraz pływającą stację paliw.

Urzeczywistnienie całego programu inwestycji wymaga ok. 70 mln zł. Według władz miasta dwa ostatnie jej etapy są możliwe do zrealizowania "w bliskiej przyszłości", przy dodatkowym dofinansowaniu unijnym. 

epr/ mki/