„Fundusze unijne pomagają nam bardzo poprawiać infrastrukturę, zwłaszcza dostępność transportową, to jest niezwykle ważne dla mieszkańców (…) Przeprawa ta na pewno ułatwia życie dla wszystkich, to było niesłychanie ważne” - mówiła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak podczas otwarcia mostu.

Stary, wyburzony most był w fatalnym stanie technicznym, a jego nośność została ograniczona do 20 ton, co wykluczało przejazd po nim tirów.

Nowy most o dł. 124 m i normatywnej nośności 42 ton umożliwia swobodne przemieszczanie się pojazdów osobowych jak i ciężarowych.

Obiekt wykonano w postaci układu wieloprzęsłowego. Zwieńczenie balustrady nowego obiektu nawiązuje geometrią do starego mostu. Na moście zostały zamontowane lampy oświetlenia ulicznego.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą konsorcjum firm, którego liderem jest Berger Bau Polska Sp. z o.o. To pierwszy tak duży most wybudowany w Lubuskiem przez samorząd regionu.

W ramach inwestycji powstał także most tymczasowy, który będzie teraz rozbierany. Zgodnie z harmonogramem zakończenie wszystkich prac jest planowane na początek lipca przyszłego roku.

Budowa przeprawy i inne prace pochłoną 17,4 mln zł, z których ok. 16,3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Z własnego budżetu samorząd regionu dołożył 1,1 mln zł.

W tym rejonie najbliższe mosty drogowe przez Wartę zlokalizowane są w Gorzowie Wlkp. i Międzychodzie (woj. wielkopolskie). To właśnie dlatego ta przeprawa jest tak ważna dla układu komunikacyjnego w tej części woj. lubuskiego.

W 2017 r. rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji na tym odcinku drogi woj. nr 159 w rejonie Skwierzyny. Będzie ona związana z przebudową drogi wraz z modernizacją estakady nad terenem zalewowym rzeki Warty. Całkowita wartość zadania to 4,5 mln zł. (PAP)