Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska, do tej pory ponad 60 samorządów przesłało do urzędu protokoły strat w infrastrukturze na kwotę ponad 239 mln zł. Największe straty żywioł wyrządził m.in. w gminie Czarna (pow. bieszczadzki), w gminie Ustrzyki Dolne i na terenie Tarnobrzega.

Oczoś-Błądzińska podkreśliła, że straty rolnictwie zanotowano w 40 gminach. Największe w powiecie jasielskim, mieleckim, a także w gminie Żyraków i Ulanów.

„Według szacunkowych danych otrzymanych od samorządów straty powstały w ok. 2 tys. gospodarstw rolnych. Powierzchnia zniszczonych upraw wyniosła ok. 6,8 tys. ha. Były to straty głównie w użytkach zielonych, położonych wzdłuż rzek i potoków, które zostały zalane na skutek wystąpienia wód. Ponadto szkody wystąpiły również w roślinach okopowych (np. ziemniaki, buraki) i zbożach” - dodała rzeczniczka.

Zaznaczyła, że zgłoszone przez samorządy straty będą weryfikowane przez komisję powołaną przez wojewodę. „Często zdarza się, że samorządy znacznie zawyżają swoje straty i po ich zweryfikowaniu okazują się one niższe” - powiedziała Oczoś-Błądzińska.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki wypłacił dotychczas zasiłki celowe w wysokości do 6 tys. zł 16 rodzinom z terenu gminy Ustrzyki Dolne. Rodziny te zostały poszkodowane w wyniku gwałtownych ulew. Łączna wysokość tej pomocy wyniosła ponad 45 tys. zł.

Jak zaznaczyła Oczoś-Błądzińska, samorząd ten wystąpił z drugim wnioskiem o pomoc dla 5 rodzin. „Pieniądze w większości mają być przeznaczone na remont domów. Wojewoda wystąpiła już do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o uruchomienie środków na wypłatę zasiłków dla tych 5 rodzin w łącznej wysokości ponad 43 tys. zł” - dodała. (PAP)