Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w poniedziałek, że oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie tego zakazu grozi 100 tys. euro kary dziennie.

Posłanka PO Gabriela Lenartowicz we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie oceniła, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest bezprecedensowe.

Przypomniała, że Platforma w czerwcu złożyła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie legalności i zgodności z prawem działań ministra środowiska Jana Szyszko ws. Puszczy Białowieskiej. Dodała, że w sierpniu jej partia złożyła również wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o zbadanie, czy minister Szyszko nie popełnia przestępstwa, działając wbrew polskiemu i europejskiemu prawu, nie przestrzegając wcześniejszych orzeczeń Trybunału.

Poseł PO Stanisław Gawłowski powiedział, że prokuratura nie chce zająć się tą sprawą, dlatego PO złoży wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. Puszczy Białowieskiej. Jak poinformował, wniosek zostanie złożony na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu.

"Szkody, które czyni minister środowiska Jan Szyszko, dotyczące finansów publicznych, budżetu państwa, szkody dotyczące niszczenia przyrody w sposób nieodwracalny oraz szkody związane z burzeniem autorytetu Polski i opinii o Polsce na świecie są już nieodwracalne" - ocenił Gawłowski.

Oświadczył, że jego partia liczy, iż w Sejmie "znajdzie się większość", która poprze wniosek PO i "nie będzie chronić człowieka, który szkodzi".

Do zakresu działań komisji śledczej ma należeć: zbadanie oraz ocena rzetelności, prawidłowości i legalności działań podejmowanych przez organy i instytucje publiczne, członków Rady Ministrów, w szczególności przez ministra środowiska i podległe mu podmioty w celu wyjaśnienia okoliczności towarzyszących oraz przyczyn i planowanych celów masowej wycinki starodrzewa Puszczy Białowieskiej.

Komisja ma również zbadać i ustalić, czy minister środowiska oraz podmioty przez niego nadzorowane, przestrzegają postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017r., która dotyczyła wstępnej decyzji o nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Do projektu dołącza się uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania komisji. Komisję śledczą powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład Sejm bezwzględną większością głosów. (PAP)

autor: Edyta Roś, Anna Tustanowska