Podstawą do bezwizowego wjazdu i wyjazdu z Białorusi, jak również przebywania na terenie Puszczy Białowieskiej będzie dokument przyznający cudzoziemcowi prawo do odwiedzenia parku narodowego. Rada Ministrów ma w ciągu trzech miesięcy zatwierdzić jego wzór.
Dekret przyjęto, aby zwiększyć efektywność wykorzystania obiektów infrastruktury turystycznej w Puszczy Białowieskiej oraz rozwinąć turystykę transgraniczną - poinformowała państwowa agencja prasowa BiełTA. Chętni do odwiedzenia puszczy będą mogli przekraczać granicę na przejściu Białowieża-Piererow.
Dekret Łukaszenki, podpisany 9 marca, wchodzi w życie w ciągu trzech miesięcy od publikacji, a więc w czerwcu.
Przejście graniczne Białowieża-Piererow zostało otwarte dla ruchu międzynarodowego w 2005 roku. W związku z tym, że przylegające do niego tereny są parkiem narodowym, nie można go przekraczać samochodem, a tylko rowerem lub pieszo. Przepustowość przejścia wynosi 400 osób na dobę.
W czerwcu ubiegłego roku Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął zgłoszony przez Polskę i Białoruś wspólny wniosek o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej leżącej po obu stronach granicy jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa otrzymał nazwę "Bialowieza Forest". Obejmuje on powierzchnię ok. 141 tys. ha terenów po stronie polskiej i białoruskiej, a całkowita powierzchnia - włączając w to strefę buforową - wynosi ponad 308 tys. ha.
Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska (PAP)