"Są to zadania związane z budową obwodnic, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych do nośności 11,5 tony na oś, oraz budową obiektów mostowych. Inwestycje mają też poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki modernizacji skrzyżowań, budowie chodników i ścieżek rowerowych" - napisano w komunikacie.

Zatwierdzone programy dotyczą zadań realizowanych w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim i podlaskim.(PAP)