Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. jest programem organizującym wydatki o wartości blisko 67 mld zł, przeznaczone na inwestycje kolejowe, . Pierwotną wersję KPK przygotowało ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2015 r. Resort przedstawił zaktualizowaną wersję KPK do konsultacji społecznych pod koniec lipca br., zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przejrzenie projektów i „urealnienia” KPK

„Zgodnie z przyjętym harmonogramem, projektem aktualizacji KPK Rada Ministrów ma się zająć na przełomie września i października br.” – poinformowało PAP ministerstwo infrastruktury i budownictwa (MIB).

W czwartek w MIB odbyło się Forum Inwestycyjne wykonawców inwestycji kolejowych.

„Głos branży w sprawie realizacji inwestycji jest dla nas bardzo cenny. To bardzo istotne, by wiedza, doświadczenie i propozycje fachowców w dziedzinie inwestycji kolejowych zostały wykorzystane i wysłuchane” – powiedział cytowany w komunikacie po spotkaniu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Dodał, że realizacja inwestycji w infrastrukturę kolejową wymaga poprawy relacji między PKP PLK a branżą budowaną.

„Proces realizacji inwestycji nigdy nie jest zerojedynkowy, nie jest tak, że po jednej stronie leży pełna odpowiedzialność i wypływające z niej konsekwencje, a po drugiej jest jej brak. Ryzykiem muszą się dzielić obie strony umowy” – powiedział cytowany w komunikacie Adamczyk.

W spotkaniu, oprócz Adamczyka wzięli udział m.in. prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol.

„Zdaniem uczestników spotkania, stały dialog z PKP PLK pozwala na osiągnięcia porozumienia w punktach spornych, a także wskazywanie zagrożeń i problemów, co ułatwi realizację zadań inwestycyjnych” – wskazano w komunikacie resortu.

Jak podkreślił MIB forum inwestycyjne zostało powołane po to, by usprawnić realizację inwestycji i wyciągać wnioski z doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań. Według resortu w wielu kwestiach udało się już wypracować kompromis oczekiwany przez rynek, dotyczy on m.in. takich obszarów jak zmiany w warunkach umowy, wprowadzenie odbiorów odcinkowych czy też przeniesienie części ryzyk na zamawiającego.

Forum Inwestycyjne zrzesza przedstawicieli PKP PLK, branży wykonawców inwestycji kolejowych i producentów materiałów, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. (PAP)