Dotyczą rejonu między ulicami Kościuszki i Mikołowską – od ulicy Andrzeja na północy, po tereny w pobliżu autostrady A4 na południu. Jest on uznawany za szczególnie cenną architektonicznie część miasta – znajduje się tam wiele powstałych przed wojną budynków; kilka lat temu wyznaczono Szlak Moderny.

„To wynik wielu różnych głosów, przyjęty w zgodzie i zrozumieniu. Spotkały się tu odczucia mieszkańców, urzędników, radnych z różnych ugrupowań. Choć reklama to część naszej rzeczywistości, to każdy ma chyba czasem wrażenie, że co za dużo, to niezdrowo. Szkoda zasłaniać piękne obiekty katowickiej moderny” – powiedział PAP radny Michał Jędrzejek z klubu radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”.

Plan dopuszcza w tej części miasta wyłącznie reklamy i szyldy związane z prowadzoną w budynkach działalnością. Kształt i wielkość tych szyldów i reklam, a także miejsce ich umieszczenia muszą być dostosowane do skali i architektury konkretnych obiektów.

Takie reklamy i szyldy mogą znajdować się tylko na wysokości parteru, na części elewacji bez otworów okiennych lub detali architektonicznych. Powinny być umieszczane na jednym nośniku reklamowym lub szyldzie w jednym miejscu elewacji. Szyldy te nie mogą wystawać poza ściany budynku – w przypadku szyldów umieszczanych płasko na ścianie o więcej niż 12 cm, a w razie umieszczanych prostopadle do niej – o więcej niż 85 cm.

Plan zakazuje m.in. stosowania w tej części centrum Katowic świetlnych reklam migających, szczególnie w postaci ekranów o zmiennej treści oraz tablic LCD i LED, zasłaniania reklamami detali architektonicznych i okien, a także umieszczania tam reklam wolnostojących czy wielkoformatowych.

Prócz tego nie można umieszczać nośników reklamowych i szyldów powyżej pierwszego piętra (z wyjątkiem dachów i przewidzianych na to w projektach architektonicznym budynków powierzchni). Zakazane są reklamy na terenach zielonych, drzewach, obiektach małej architektury, balustradach balkonów i tarasów. Na elewacjach objętych w planie ochroną zabytków nie można również tworzyć murali. Reklamy będą mogły być natomiast umieszczane na elementach systemu informacji miejskiej.


Jak zaznaczył Jędrzejek, proces znikania reklam z części śródmieścia będzie stopniowy - nie będzie można już publikować nowych, już istniejące będą zapewne wisieć do czasu wygaśnięcia umów. Radni rozważają wprowadzenie ograniczeń dla reklamy także w innych częściach śródmieścia.(PAP)