Celem przebudowy wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska. Przebudowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wiadukt jest jednym z kluczowych punktów układu drogowego w śródmieściu, znajduje się w ciągu Traktu św. Wojciecha i stanowi część drogi krajowej nr 91 w kierunku Łodzi.

Urząd Miasta poinformował, że Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na budowę wiaduktu Biskupia Górka. W ramach inwestycji istniejący wiadukt ma zostać rozebrany, a zbudowane mają zostać nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha. Do obsługi komunikacyjnej rejonu od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego ma też powstać nowy układ drogowy.

W ramach inwestycji zbudowany ma być parking wielopoziomowy przy ul. Okopowej, z którego mogliby korzystać pracownicy i klienci znajdujących się w pobliżu urzędów administracji państwowej i samorządowej. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Planowany termin realizacji to lata 2017-2019.

Zastępca prezydenta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz przyznaje, że "istniejący stary wiadukt jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do obecnego natężenia ruchu". "Przez węzeł Biskupia Górka przejeżdżają codziennie tysiące aut, nie tylko gdańszczan, ale również mieszkańców całej metropolii" - dodała.

Na przebudowę wiaduktu Gdańsk otrzymał ponad 117 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt realizacji wiaduktu ogółem to 138,4 mln zł.

Łącznie inwestycja obejmuje budowę lub przebudowę ok. 2,5 km dróg w rejonie zbiegu ulic: Okopowej, Traktu św. Wojciecha i Toruńskiej w stronę Oruni. Powstaną m.in. bezkolizyjne skrzyżowania i nowe wiadukty.

Ogłoszony przetarg ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert przetargowych.

Termin składania wniosków wyznaczono na 19 czerwca. Po ich weryfikacji, wybrani wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli minimum 30 dni. (PAP)