Kara dla prowadzącego przedszkole, za nieudostępnienie informacji UODO

Prezes UODO nałożył 5 tys. zł kary na indywidualnego przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole, który nie udzielił organowi nadzorczemu wyjaśnień. Chodziło o naruszenie ochrony danych osobowych, polegające na utracie dostępu do danych osobowych przechowywanych w prowadzonym niepublicznym żłobku i przedszkolu.

16.07.2020

Protesty wyborcze można składać do 16 lipca - upływa termin

Wybory Koronawirus

Tylko w czwartek 16 lipca - do godziny 16 osobiście w Sądzie Najwyższym, a do końca dnia pocztą - można składać protesty wyborcze dotyczące wyborów prezydenckich. Trzeba je złożyć koniecznie na piśmie - bezskuteczne będzie przesłanie protestu za pośrednictwem maila, faksem lub przez portal ePUAP. SN powinien orzec o ważności wyborów do 3 sierpnia.

16.07.2020

Po kontroli NIK Gdańsk poprawia naliczanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli

Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Gdańsk wprowadza procedury, które mają zapobiegać powstaniu nieprawidłowości podczas wyliczania stawek dotacji dla przedszkoli, a także w procesie udzielania zezwoleń na zakładanie publicznych, niesamorządowych placówek oświatowych. To reakcja na zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli.

16.07.2020

Nabici w mBank wygrali, ale mogą jeszcze raz pozwać bank

Kredyty frankowe

Po 10 latach postępowania 1247 frankowiczów wygrywa z mBankiem. W środę 15 lipca mBank wycofał apelację. To oznacza, że prawomocny jest wyrok sądu z 2013 roku i bank ma klientom zwrócić wszystkie nadpłaty. To jednak nie oznacza końca batalii uczestników pierwszego wygranego prawomocnie postępowania grupowego. Mogą jeszcze walczyć o stwierdzenie nieważności umów.

16.07.2020

Stwierdzenie ojcostwa bez dowodów - skarga nadzwyczajna RPO

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna został uznany przez sąd za ojca dziecka i obciążony m.in. alimentami i zwrotem wydatków matce dziecka. Sąd oparł się jednak wyłącznie na jej twierdzeniach - pozwany nie brał udziału w procesie o ustalenie ojcostwa, bo sąd nie był w stanie ustalić jego adresu. Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich kieruje do SN skargę nadzwyczajną.

16.07.2020

Poświadczanie przekształcenia użytkowania wieczystego nie zakończy się w tym roku

Samorząd terytorialny Budownictwo

Wiele miast wyda zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dopiero w przyszłym roku. We Wrocławiu do wydania pozostało jeszcze około 45 proc. zaświadczeń, w Poznaniu ponad 50 proc., w Częstochowie 30 proc. Wysyłka była wstrzymana w czasie pandemii przez zawieszenie biegu terminów czy absencję urzędników.

16.07.2020

Za dużo miejsc w szpitalach dla pacjentów z koronawirusem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Łagodny przebieg epidemii w Polsce stawia pod znakiem zapytania sens dalszego funkcjonowania szpitali jednoimiennych tym bardziej, że nie mogą one przyjmować innych pacjentów niż z COVID-19, a ich personel ma przestój i nie wykonuje m.in. operacji. Jednak resort zdrowia myśli już o jesieni, kiedy może nastąpić nawrót pandemii.

16.07.2020

Prof. Kaniewska: Zdalne nauczanie może nas wiele nauczyć

Szkolnictwo wyższe

Przebieg pandemii może uniemożliwić studentom powrót do sal wykładowych - choć wciąż mamy za mało danych, aby o tym decydować. Z kilkumiesięcznego zdalnego funkcjonowania uczelni warto jednak wyciągnąć wnioski i nie stracić tego, co było pozytywne i się sprawdziło - mówi Prawo.pl prof. Bogumiła Kaniewska, rektor elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

16.07.2020

Konwencja antyprzemocowa - nie do końca przestrzegamy, a chcemy wypowiadać

Prawo karne Prawo rodzinne

Polskie władze od lat nie kryją niechęci do konwencji antyprzemocowej, od miejsca jej przyjęcia nazywanej stambulską. Teraz o wypowiedzenie umowy zabiega "Ordo Iuris" i Marek Jurek.Tymczasem zapisom dokumentu polskie prawo zawdzięcza wiele narzędzi realnie chroniących ofiary przemocy.

16.07.2020

Praca zdalna już bardziej na odległość niż przez internet

Prawo pracy Koronawirus

Resort pracy rozważa przeniesienie przepisów dotyczących pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy, ale ostateczną decyzję uzależnia od ustaleń na Radzie Dialogu Społecznego – ustaliło Prawo.pl. Eksperci uspokajają: nawet jeżeli rząd tego nie zrobi albo nie zdąży uchwalić przepisów przed końcem września, gdy moc utracą obowiązujące regulacje, to przedsiębiorcy i tak sobie poradzą.

16.07.2020

Po wyroku TK, możliwa fala prób podważania innych szybko uchwalanych ustaw

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus Tarcza Antykryzysowa 4

Sądy mają teraz podstawy do kierowania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zmian Kodeksu karnego wprowadzonych niedawno tarczą antykryzysową 4, a uprawnione organy do wniosków o zbadanie ich konstytucyjności. Takie są skutki wtorkowego wyroku TK. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące kary łącznej czy kradzieży zuchwałej.

16.07.2020

Sejm odrzucił wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Ocean hipokryzji, zakłamania, cynizmu - tak do zarzutów opozycji odnosił się podczas debaty nad wotum nieufności minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wniosek złożyli jeszcze w czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale Sejm w środę wieczorem go odrzucił.

15.07.2020

Sąd unieważnił kolejną uchwałę anty-LGBT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził w środę nieważność uchwały Rady Gminy w Klwowie. Uznał, że podjęła tę uchwałę bez podstawy prawnej, a także przekroczyła swoje uprawnienia. Zdaniem sądu, uchwała nie jest tylko stanowiskiem Rady Gminy w danej sprawie - jak wskazywali jej obrońcy - ale też zawiera wytyczne dla np. dyrektorów szkół.

15.07.2020

Trzy osoby wybrane przez Sejm do komisji do spraw pedofilii

Wymiar sprawiedliwości

Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski - to osoby, które zostały wybrane 15 lipca przez Sejm do komisji do spraw pedofilii. Wymaganego poparcia nie uzyskał m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ustawa powołująca komisję obowiązuje od 26 września 2019 r.

15.07.2020

Epidemia i wybory zahamowały biegunkę legislacyjną

W pierwszej połowie 2020 r. przyjęto w Polsce tylko 6,6 tys. stron ustaw i rozporządzeń. To mniej o 44 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Autorzy najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego” oceniają, że to efekt epidemii i wyborów prezydenckich.

15.07.2020

Sejm za ustawą o polityce rozwoju

Finanse samorządów

Przyjęta w środę 15 lipca ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju będzie m.in podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Ma też uporządkować i wzmocnić efektywności strategii planowania rozwoju Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

15.07.2020

Regiony przygotowują Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji

Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje przygotowanie przez regiony Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, które mają pomóc korzystać z Funduszy Europejskich. Polska ma być wśród największych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

15.07.2020

Przejścia dla pieszych będą bezpieczniejsze dzięki dofinansowaniu

W ramach programu „Razem bezpieczniej” w tym roku 6 mln zł trafi do gmin i powiatów, które będą mogły poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Są już wyniki konkursu, który umożliwi modernizację czy doświetlenie przejść oraz wykonanie przejść aktywnych.

15.07.2020