Ruszył wykup komercyjnych gruntów. Firmy czekają jednak problemy

Finanse Nieruchomości

W czwartek, 31 sierpnia, ruszył drugi etap reformy uwłaszczeniowej. Przez rok przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o przekształcenie we własność prawa użytkowania wieczystego do gruntów komercyjnych. Masowych uwłaszczeń jednak nie będzie. Wielu firmom to się zwyczajnie nie opłaca. Termin na składanie wniosków jest też zbyt krótki. W ustawie nie zabrakło również niedomówień, co dodatkowo może zniechęcić do uwłaszczenia. 

31.08.2023

Trudno o odszkodowanie za zakażenie legionellą

Pacjent

Bliscy osób zmarłych w wyniku zakażenia legionellą lub same osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania. Nie wiadomo jednak, od kogo. Odpowiedzialnych trudno wskazać bez znalezienia źródła zakażenia - a to na razie nie jest znane. Jest co najmniej jeden wyrok sądowy w podobnej sprawie, wskazujący na odpowiedzialność spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. W grę może też wchodzić odpowiedzialność właścicieli lub zarządców nieruchomości.

31.08.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 30 sierpnia 2023 r.

Kadry w oświacie

Sejm z poprawkami Senatu przyjął nowelizację prawa oświatowego i innych ustaw, która pozwala na tworzenie branżowych centr umiejętności. Odrzucił veto Senatu do ustawy o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE, a także powołał członków komisji do spraw wpływów rosyjskich. Środowe posiedzenie było ostatnim w tej kadencji Sejmu.

30.08.2023

E-Izba chce, by resort finansów wyjaśnił kwestie raportowania sprzedaży w internecie

Prawo unijne

Izba Gospodarki Elektronicznej (E-Izba) wystąpiła do Ministerstwa Finansów o wydanie oficjalnego stanowiska w sprawie wdrożenia unijnej dyrektywy DAC-7, która nakłada na platformy cyfrowe obowiązek raportowania danych o sprzedawcach. Izba zwraca uwagę, że powstało "wiele zamieszania wokół nieistniejących przepisów". Tymczasem na dziś nadal nie jest znana ani data wejścia w życie przepisów krajowych, ani ich ostateczna treść.

30.08.2023

Początek roku szkolnego na pikiecie pod gmachem MEiN. Związkowców wesprą samorządowcy

Zarządzanie oświatą

Związkowcy rozpoczną rok szkolny od pikiety pod gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki - w ten sposób chcą zamanifestować swój sprzeciw wobec nieudanych reform, zbyt obszernej podstawie programowej oraz przede wszystkim zbyt niskich wynagrodzeń pedagogów. W pikiecie wezmą udział również przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni.

30.08.2023

Ułatwienia dla tworzenia klastrów energii - prezydent podpisał ustawę

Środowisko Energetyka

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, który ma m.in. dostosować prawo do regulacji unijnych. Dzięki nowym przepisom tego typu źródła energii mają być szerzej wykorzystywane na terenie kraju, a także ułatwić m.in. tworzenie inwestycji umożliwiających korzystanie z biometanu. Ułatwienia mają objąć również klastry energii.

30.08.2023

PKW: Każdy wyborca ma prawo prowadzić agitację wyborczą, ale musi uważać

Samorząd terytorialny Wybory

Agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wyborca, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego – wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza. Przepisy kodeksu wyborczego nie ograniczają możliwości uczestnictwa w kampanii wyborczej osób publicznych.

30.08.2023

NIK: Szpitale powiatowe z rosnącym zadłużeniem i bez norm zatrudnienia

Opieka zdrowotna Zarządzanie

W czasie epidemii Covid-19 poprawiła się sytuacja finansowa szpitali powiatowych, gdyż zmienił się sposób ich funkcjonowania. Jednak już w 2022 roku zadłużenie tych placówek rosło. Szpitale miały też problem z ustalaniem norm zatrudnienia personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarskiego. Lekarze z kolei pracowali przez kilka dni bez przerwy, w jednym przypadku nawet przez 73 godziny - alarmuje NIK w raporcie pokontrolnym o kondycji szpitali powiatowych w latach 2020-2022.

30.08.2023

Ostatni dzwonek na zgłoszenie kandydata na Super Dyrektora

Kadry w oświacie

Do 15 września można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2022. Kandydatów mogą zgłaszać pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, a także organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą.

30.08.2023

Lewiatan: Producenci nie powinni rekompensować cen energii, bo najgorszy kryzys za nami

Prawo unijne Energetyka

Producenci energii nadal muszą przekazywać wpłaty „nadmiarowych” zysków na Fundusz Wpłaty Różnicy Ceny, bo taki obowiązek nakłada na nich ustawa wprowadzona po to, by złagodzić skutki kryzysu energetycznego w Europie. Przepisy mają obowiązywać do końca 2023 r., to jednak niezgodne z prawem unijnym - wskazują eksperci Lewiatana, którzy wskazują na konieczność zmian.

30.08.2023

Ponad połowa rodziców zamierza płacić za korepetycje dla swojego dziecka

Zarządzanie oświatą

Aż 55 proc. rodziców zamierza posłać swoje dzieci na płatne korepetycje - wynika z raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”. W grupie tej dominowały kobiety (70 proc. wskazań wśród matek vs 38 proc. ojców) i mieszkańcy małych miast do 50 tys. osób (73 proc.). Pod względem dochodu byli to rodzice z zarobkami od 5000 zł netto w górę.

30.08.2023

KRS ostrzega niepokornych sędziów i zapowiada lustracje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ostrzegła w uchwale, że każde zachowanie będące sprzeniewierzeniem się zasadzie niezawisłości i bezstronności powinno zostać ocenione w kategorii przewinienia dyscyplinarnego jako uchybienie godności urzędu sędziego. Zapowiada też kontrolę Fundacji Dom Sędziego Seniora i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

30.08.2023

KRS pyta Trybunał o moc zasady prawnej uchwały

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa 29 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu plenarnym zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu o Sądzie Najwyższym, który wprowadza możliwość nadania uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego mocy zasady prawnej.

30.08.2023

Samorządy będą mogły przejąć utwardzone, ogólnodostępne drogi

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, którą parlament uchwalił z inicjatywy prezydenta. Nowe przepisy mają ułatwić gminom nabywanie terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczone do kategorii dróg publicznych.

30.08.2023

Ubezpieczyciel powinien wypłacać rentę powypadkową według stawek rynkowych

Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb powinna być ustalona w kwotach brutto, a nie netto – orzekł Sąd Najwyższy. Potwierdził też, że poszkodowany, który chce otrzymać zwrot kosztów prywatnego leczenia powypadkowego nie musi udowodnić, że nie mógł tych świadczeń zdrowotnych uzyskać w ramach NFZ.

30.08.2023

Po co Trybunał, który nie orzeka - sądy biorą sprawy we własne ręce

Wymiar sprawiedliwości

Drastycznie spadła liczba pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego - w 2022 r. złożono ich zaledwie 12. Bywa, że w sądach zawieszonych jest po kilkaset spraw, w oczekiwaniu na werdykt TK. Bezwład Trybunału powoduje, że sądy coraz częściej same orzekają o konstytucyjności przepisów - wskazują prawnicy. I uważają to za bardzo dobry trend.

30.08.2023

Rozstrzygnięcie TSUE może zmienić rynek roślinnych suplementów diety

Rynek Prawo unijne

Czy w reklamie można zachwalać właściwości zdrowotne suplementu bazującego na substancjach roślinnych, czy taka forma promocji jest sprzeczna z prawem unijnym? Na to pytanie ma odpowiedzieć TSUE. Orzeczenie może mieć istotny wpływ na rynek - przewrócić do góry nogami system oznaczeń i sposobów reklamowania. Przedsiębiorcy muszą przygotować się także na to, że rozstrzygnięcie będzie obowiązywać od razu.

30.08.2023

Psycholog w komisji wojskowej będzie pracował jak lekarz

Pacjent Zawody medyczne

Nie tylko lekarz, ale także psycholog otrzyma wynagrodzenie od swojego pracodawcy, jeśli w godzinach pracy zawodowej będzie kwalifikował do wojska w powiatowych lub wojewódzkich komisjach lekarskich. Podczas ostatniej kwalifikacji był problem z obsadą komisji. Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny usuwają przeszkody osobom spoza systemu ochrony zdrowia, na przykład psychologom szkolnym. Orzekanie w komisjach wojskowych na podstawie tych przepisów odradza jednak Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

30.08.2023

Przepisów brak, ale platformy powinny już zbierać dane o sprzedających w internecie

Doradca podatkowy RODO Prawo unijne

Operatorzy platform internetowych już na początku 2024 roku powinni przekazać szefowi KAS raport o sprzedawcach za 2023 r. Taki obowiązek wynika z dyrektywy UE. Problem w tym, że projekt ustawy wdrażającej nie został nawet przyjęty przez rząd. Zaś prezes UODO już wcześniej zgłaszał wątpliwości, czy przyjęte w projekcie rozwiązania nie „generują ryzyka dla prywatności i danych osobowych”.

30.08.2023