Rząd wystąpi o zaprzestanie naliczania kar za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wykonaliśmy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. I zapowiedział, że rząd zawnioskuje o to, by kary na Polskę przestały być naliczane, ponieważ powód ich naliczania stał się nieaktualny. Zdaniem prawników TSUE może nie uznać tego argumentu.

18.07.2022

Eksperci Fundacji Batorego: Niech trzy piąte Sejmu wybiera sędziów TK

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm większością kwalifikowaną 3/5 głosów, prezes jest powoływany na kadencję, ale kierownictwo Trybunałem nie jest jednoosobowe tylko kolegialne, jawne rozpoznawanie spraw, prawo organizacji społecznych do składania wniosków, a także stwierdzenie nieważności wyroków wydanych z udziałem tzw. dublerów - takie m.in. rozwiązania proponuje zespół ekspertów Fundacji Batorego.

18.07.2022

Pracodawcy apelują o ostrożny wzrost płac i przygotowanie pakietu antyinflacyjnego

Rynek Prawo pracy Finanse

Pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, opowiadają się za ostrożnym wzrostem wynagrodzeń w 2023 roku. Oczekują też, że rząd pilnie przedstawi pakiet działań antyinflacyjnych. Negocjacje w sprawie wzrostu płac w przyszłym roku pokazały rozbieżności pomiędzy związkowcami a pracodawcami. Partnerzy nie uzgodnili stanowiska w ustawowym terminie.

18.07.2022

UOKiK: Zarzuty wobec banków za odmowy zwrotu nieautoryzowanych transakcji

Rynek i konsument Finanse

Bank musi zwrócić konsumentowi pieniądze, chyba że podejrzewa oszustwo z jego strony i zawiadomił o tym organy ścigania - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A prezes tego urzędu postawił pięciu bankom zarzuty dotyczące bezprawnej odmowy zwrotu kwoty nieautoryzowanych transakcji i wprowadzania konsumentów w błąd w odpowiedziach na reklamacje.

18.07.2022

Wyceny świadczeń wzrosną, ale szpitalom zabraknie pieniędzy ną wynagrodzenia

Zawody medyczne Zarządzanie

Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, podwyżki w ochronie zdrowia będą sfinansowane przez podwyższenie wyceny świadczeń. Dyrektorzy szpitali zgodnie twierdzą, że to krok w dobrym kierunku. Tyle że wzrost kontraktów w sumie o 18,5 mld zł nie wystarczy na tzw. stare podwyżki. W systemie zabraknie 6 mld zł. Część szpitali może też stracić na uśrednieniu tzw. współczynników korygujących.

18.07.2022

Badanie: Polacy nie chcą krótszego tygodnia pracy

Rynek Prawo pracy

Mimo że na całym świecie większość firm dąży do skrócenia tygodnia roboczego, polscy pracownicy nie są zwolennikami tego rozwiązania. Z raportu firmy ADP wynika, że tylko ¼ ankietowanych Polaków (25,71 proc.) chciałaby zredukować liczbę dni pracy, pod warunkiem zachowania takiego samego wynagrodzenia i zwiększenia liczby godzin spędzanych w firmie w ciągu doby.

18.07.2022

Od przychodów z praw autorskich płatnik pobierze zaliczkę na PIT

PIT Rachunkowość

Jeśli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zbywa prawa autorskie na rzecz np. spółki kapitałowej, podmiot nabywający te prawa staje się płatnikiem PIT. Co do zasady, powinien on rozliczyć podatek według zasad ogólnych. Czasami jednak może zastosować ryczałt – m.in. gdy kwota przychodu wynikająca z umowy nie przekracza 200 złotych.

18.07.2022

Lekarz rodzinny zleci nowe badania, ale nie wszystkim, bo ograniczają go limity

Opieka zdrowotna

Lista dostępnych w POZ badań od 1 lipca br. jest dłuższa. Lekarz rodzinny może zlecić pacjentowi nie tylko np. wykonanie usg jamy brzusznej, czy sprawdzenie poziomu TSH, ale także poziom kwasu foliowego, witaminy B12, a także wykonać diagnostykę w kierunku Helicobacter Pylori. Tyle że nowe badania są ściśle limitowane.

18.07.2022

Małgorzata Bednarek jest już w Izbie Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Małgorzata Bednarek, była sędzia zlikwidowanej na podstawie obowiązującej od 15 lipca br. nowelizacji ustawy Izby Dyscyplinarnej, będzie teraz sędzią w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. To pierwsza taka podana do publicznej wiadomości decyzja. Zgodnie z ustawą sędziowie zlikwidowanej izby mogą orzekać w innych izbach SN lub przejść w stan spoczynku.

18.07.2022

Zdalne nauczanie i pomoc uchodźcom zaliczy praktyki na studiach nauczycielskich

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Resort edukacji przygotował zmiany w rozporządzeniu o standardzie kształcenia nauczycieli - uwzględni możliwość zaliczenia jako praktyk studenckich pomocy osobom z Ukrainy oraz rozszerzenie katalogu kierunków studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie, kierunku logopedia oraz kierunków studiów, na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

18.07.2022

AML i CIT - instytucje finansowe nie nadążają za zmianami w przepisach

Prawo gospodarcze Finanse

Rynek usług finansowych został obciążony wieloma nowymi obowiązkami, m.in. związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także z uchwaleniem regulacji o podatku od działalności niskorentowej - pisze Andrzej Nawrocki, radca prawny, obsługujący obszar compliance w Conotoxia Holding, do którego należy m.in. Cinkciarz.pl.

18.07.2022

Mediator z wiedzą i bez umiejętności mediacyjnych?

Prawo pracy

Koniec z uzgadnianiem listy mediatorów w sporach zbiorowych pracy z organizacjami partnerów społecznych. W nowej ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określone zostaną kryteria wpisu mediatora na listę. Wpisu będzie dokonywał minister właściwy do spraw pracy na wniosek osoby ubiegającej się o wpis. Nowością będzie umożliwienie ministrowi ds. pracy z urzędu wykreślenia mediatora z listy.

18.07.2022

Prawo wciąż jednym z najczęściej wybieranych kierunków

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać dokumenty na wymarzone kierunki studiów. Dużą popularnością cieszą się kierunki medyczne i informatyka. Mimo trudnego rynku, wciąż wielu młodych ludzi chce studiować prawo.

18.07.2022

Kara ograniczenia wolności zamiast więzienia - MS znowu poprawia przepis

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o słynny już artykuł 37a Kodeksu karnego, który poprawiony został jedną z tarcz antycovidowych. Larum podnosili wówczas i prawnicy, i lekarze, wskazując, że sędzia po zmianach będzie miał mniejszą swobodę orzekania i stosowania kary wolnościowej. Teraz czeka nas kolejna zmiana - ustawodawca z jednej strony przepis zaostrza, z drugiej... łagodzi.

18.07.2022

Koniec WIBOR-u, ale nie wiadomo, czy kredytobiorcy dużo zyskają

Banki Kredyty Nieruchomości

Kontrowersyjny wskaźnik zakończy istnienie. Prezydent podpisał ustawę, która likwiduje WIBOR, a Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu działania narodowej grupy roboczej do spraw reformy wskaźników referencyjnych. Następca WIBOR-u powinien być bardziej transparentny, ale na razie MF nie ujawnia, jak ma on być ustalany.

18.07.2022

Mediacja po wyroku - skazani chętni, ale brakuje przepisów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Mediacja częścią resocjalizacji? Taka wizja wydaje się w polskich więzieniach możliwa - pilotaż już był w okręgu lubelskim i jak wynika z raportu, są i chęci wśród osadzonych, i efekty. Problem w tym, że samo środowisko łatwe nie jest - rządzi się swoimi prawami, do tego dochodzą braki w przepisach, w kadrach, w edukacji i kwestie finansowe. Co ważne, resort sprawiedliwości widzi w tym potencjał i zapowiada prace nad przepisami oraz rekomendacjami.

18.07.2022

Ministerstwo Finansów chce objaśnić przepisy o grupach VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Finanse

Grupy VAT będzie można tworzyć od 1 stycznia 2023 r., a już dziś Ministerstwo Finansów zaprasza do dyskusji w sprawie objaśnień do tych przepisów. Według ekspertów, jest sporo wątpliwości co do tworzenia takich grup, a projekt objaśnień na razie niewiele wyjaśnia. Doradcy podatkowi postulują, by wyjaśnić, kiedy tworzenie grup może być naruszeniem prawa.

18.07.2022

Więcej koncesji, mniej giełdy - projekt ustawy ws. bezpieczeństwa gazowego trafił do Sejmu

Prawo gospodarcze Ukraina

Projekt nowelizacji ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu trafił już do Sejmu. Zgodnie z nim będzie trzeba uzyskać koncesje na obrót paliwami gazowymi także wtedy, gdy jego wartość nie przekracza rocznie 100 tys. euro. Nie będzie też obliga giełdowego w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego

16.07.2022

Pełnomocnik z urzędu w sprawie cywilnej - łatwo o niego nie jest

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

By w sprawie cywilnej uzyskać pełnomocnika z urzędu trzeba z jednej strony być w trudnej sytuacji finansowej, z drugiej wykazać potrzebę jego udziału w postępowaniu. Jak podkreślają prawnicy, droga do tego łatwa nie jest, a sędziowie mają w tym zakresie luz decyzyjny, więc często stronie nie dają wiary. Problemem może być, choć nie powinno, zbyt profesjonalnie przygotowanie pozwu i wniosku, świadczące o tym, że radca lub adwokat już zaangażował się w sprawę.

16.07.2022

Turyści, domagajcie się paragonów w kurortach - apeluje Ministerstwo Finansów

Rynek i konsument VAT

Weź paragon i wspieraj uczciwą konkurencję na rynku - apeluje Ministerstwo Finansów, podczas gdy urzędnicy skarbowi prowadzą nasiloną akcję kontroli prawidłowego wydawania przez przedsiębiorców tych paragonów w miejscowościach turystycznych. MF przypomina jednocześnie, że wydruk z terminala płatniczego nie jest paragonem.

16.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski