Zofia Jóźwiak

Artykuły autora

Z emisji do powietrza trzeba się spowiadać dwukrotnie. Pierwszy termin mija 29 lutego

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy w dwa różne miejsca, w dwóch różnych terminach i na dwa różne sposoby, muszą składać informacje o zanieczyszczeniach trafiających do powietrza. Pierwszy raz zgodnie z unijnymi regulacjami, drugi - z krajowymi przepisami. Taka podwójna buchalteria trwa już od kilkunastu lat.

26.02.2024

Awaria platformy zamówieniowej grozi odwołaniem przetargu

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

System zamówień publicznych nie jest odporny na awarie. Wykonawca nie zawsze może liczyć na to, że przerwa w działaniu e-platformy spowoduje unieważnienie postępowania czy przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający natomiast muszą brać pod uwagę, że czasami przetarg trzeba będzie rozpisać na nowo. Jednak brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie stawia w trudnej sytuacji zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

23.02.2024

ESG: Firmy muszą zbierać dane, a przepisów wykonawczych wciąż brak

Prawo gospodarcze Finanse

Największe spółki już za 2024 rok muszą składać sprawozdawania niefinansowe, dotyczące środowiska, spraw pracowniczych oraz związanych z zarządzaniem i kontrolą. Krajowych przepisów wciąż nie wprowadzono do ustawy o rachunkowości, zaś tłumaczenie unijnego rozporządzenia jest dalekie do doskonałości.

19.02.2024

Coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych do rocznych opłat za BDO

Odpady Prawo gospodarcze

Roczne opłaty za wpis do bazy danych o odpadach będą musiały po raz pierwszy uiścić m.in. firmy wprowadzające do obrotu plastikowe jednorazówki. Termin mija już wkrótce, bo 29 lutego. Przedsiębiorca wnosi tylko jedną opłatę, niezależnie od tego, z ilu tytułów ma wpis. Jeśli nie zapłaci, zostanie wykreślony z rejestru.

14.02.2024

Podatek dochodowy od opłaty za jednorazowe kubki i pojemniki – płacić czy pominąć

Środowisko CIT PIT

Przepisy milczą na temat CIT i PIT od tzw. opłaty kubkowej, czyli opłaty za naczynia jednorazowego użytku dodawane do gotowej żywności, m.in. jako opakowanie. Wcale nie jest jednak pewne, czy nie powinna ona być opodatkowana. Eksperci wskazują, że ustawodawca stosuje różne regulacje w stosunku do podobnych opłat, np. recyklingowa została wprost uregulowana. I postulują, by Ministerstwo Finansów jak najszybciej zajęło stanowisko w tej sprawie.

12.02.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15