Prof. Ewa Łętowska z Medalem Wolności Słowa 2023

Prawnicy

Prof. Ewa Łętowska, była rzecznik praw obywatelskich, była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego została uhonorowana Medalem Wolności w kategorii Instytucja. Medal otrzymała – "za klarowne tłumaczenie Polakom, z jakim niebezpieczeństwem wiążą się upolitycznienie sądów i lekceważenie zasad konstytucyjnych". Zgłaszającymi były organizacje pozarządowe, fundacje oraz stowarzyszenia.

01.09.2023

Nie każde postępowanie przeciwko Getin Noble Bankowi jest zawieszane

Banki Kredyty frankowe

Nie ma przeszkód, aby dalej toczyło się postępowanie o ustalenie nieważności umowy, natomiast postępowania o zapłatę pozostają zawieszone. Dalszy los zawieszonego postępowania zależy od tego, jakie rozstrzygnięcie zapadnie w postępowaniu upadłościowym, czyli musi wyczekiwać na ostateczne ukształtowanie się listy wierzytelności.

01.09.2023

Polacy źle oceniają sądy, będą dalsze reformy i kontrole

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polacy wystawiają negatywne oceny dla systemu wymiaru sprawiedliwości. To wnioski z badań przeprowadzonych przez Panel badawczy Ariadna dla Stowarzyszenia Iustitia. W odpowiedzi Krajowa Rada Sądownictwa zapowiada kontrolę finansów Iustitii, a minister sprawiedliwości i prezes PiS planują dalszą reformę wymiaru sprawiedliwości, czyli spłaszczenie struktury sądów.

01.09.2023

Od sposobu wypłaty oszczędności zależy, czy uczestnik PPK zapłaci podatek

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

O tym, czy środki zgromadzone w PPK wypłacić jednorazowo, czy w ratach, decyduje - co do zasady - uczestnik pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli wysokość pierwszej raty jest niższa niż 50 zł, środki można wypłacić tylko jednorazowo. Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK warto rozważyć zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestnik PKK w wieku 60+ nadal pracuje.

01.09.2023

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci. Badanie

Szkoła i uczeń Rynek pracy

Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. rodziców ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.

01.09.2023

Koniec boomu na lekarskie zaświadczenia, które pozwalają dłużej pisać egzamin

Pacjent Szkoła i uczeń

Jedynie 3 proc. uczniów skorzystało w tym roku z wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty – wynika z danych przekazanych serwisowi Prawo.pl przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. To znaczny spadek, bo jeszcze rok temu było to aż 17 proc. uczniów. Lekarze alarmowali wówczas, że po zaświadczenia coraz częściej zgłaszają się rodzice dzieci chorych na astmę, katar alergiczny czy ze skoliozą. Jak się właśnie okazało, trend się odwrócił.

01.09.2023

Masowy exodus nauczycieli. W tym roku może zabraknąć nawet trzydziestu tysięcy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Według resortu edukacji wakaty na stanowiskach nauczycielskich nie odbiegają od corocznej normy. Inne zdanie na ten temat mają dyrektorzy szkół i samorządowcy – 1 września 2023 r. padnie kolejny smutny rekord. Sytuację ratować będą nauczyciele w wieku emerytalnym i chętni na dodatkowe godziny ponadwymiarowe.

01.09.2023

Jeden spis wyborców na wybory, drugi na referendum

Samorząd terytorialny Wybory

Czy publiczna deklaracja w lokalu wyborczym: odmawiam przyjęcia karty referendalnej - narusza tajność wyborów? Choć przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przekonuje, że nie, organizacje pozarządowe apelują o wypracowanie mechanizmów zapewniania tajności głosowania i jasne wytyczne dla komisji obwodowych. Mimo, że PKW odrzuca pomysł dwóch spisów wyborców dla wyborów i referendum, eksperci twierdzą, że prawo tego nie zabrania.

01.09.2023

System kaucyjny opakowań od stycznia 2025 r. - prezydent podpisał nowelizację

Odpady

System kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. - zakłada to nowelizacja podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sklepy powyżej 200 mkw. będą zobowiązane do odbioru pustych opakowań. System kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Nowe rozwiązania mają zwiększyć poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych.

31.08.2023

Koszty zarządu nieruchomością: Im większy lokal, tym wyższe

Nieruchomości

Koszty zarządu nieruchomością wspólną obciążają jej współwłaścicieli. Mogą być one rozliczane na różnych zasadach, w stawkach uzależnionych chociażby od kategorii lokali. Przy czym zawsze, do 10 dnia każdego miesiąca, trzeba zapłacić zaliczkę na pokrycie tych kosztów. Jest to jeden z podstawowych obowiązków właściciela lokalu.

31.08.2023

Zostały już zarejestrowane 64 fundacje rodzinne

Doradca podatkowy Fundacja Rodzinna

Od 22 maja 2023 r. fundatorzy złożyli 294 wnioski o rejestrację fundacji rodzinnych. Dotychczas zarejestrowane zostały 64 fundacje - wynika z danych uzyskanych przez firmę doradczą Quidea w Sądzie Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zdaniem ekspertów dane potwierdzają duże zainteresowanie tym rozwiązaniem.

31.08.2023

Zanim spotkamy się w sądzie… - polubowna ścieżka dochodzenia należności

Finanse

Długi o wartości przekraczającej 150 mld zł w III kwartale obsługiwały wyspecjalizowane firmy windykacyjne w Polsce. Kwota ta była aż o 9 proc. wyższa niż rok wcześniej. Nawet 80 proc. przedsiębiorstw w Polsce boryka się z klientami lub kontrahentami, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. Takie opóźnienia mogą doprowadzać do zatorów płatniczych, utraty płynności finansowej czy nawet bankructw.

31.08.2023

Dodatek dla nauczycieli i nowy przedmiot w podstawie programowej - zmiany w prawie od 1 września 2023

Zarządzanie oświatą

Od 1 września 2023 r. zmienia się podstawa programowa - podstawy przedsiębiorczości zastąpi przedmiot biznes i zarządzanie. Zmienią się też przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także Karta Nauczyciela, w której doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące oceny pracy. Rewolucję w przepisach oświatowych minister Przemysław Czarnek zapowiedział jednak dopiero na trzecią kadencję Zjednoczonej Prawicy.

31.08.2023

Strona społeczna chce przywrócenia dotacji z budżetu do NFZ

Finansowanie zdrowia

Za przekazaniem dotacji podmiotowej w wysokości 15 mld zł z budżetu państwa do NFZ oraz wycofaniem zmian wprowadzonych ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty opowiedziała się strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych zaznaczają, że zapewnienie jak największej ilości środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia ma zagwarantować możliwość realizacji podwyżek.

31.08.2023

Nowe świadczenie gwarantowane dla pacjentów z ciężką niewydolnością serca

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjenci nie kwalifikujący się do przeszczepu serca z jego ciężką niewydolnością, będą mogli skorzystać „na NFZ” ze świadczenia wysokospecjalistycznego z użyciem pompy wspomagającej lewą komorę serca. Dotychczas taka możliwość dotyczyła wyłącznie „terapii pomostowej”, czyli interwencji stosowanej u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub brak organu do przeszczepu nie było możliwe przeprowadzenie transplantacji serca.

31.08.2023

Łatwiej o legitymacje na smartfonie - niepotrzebna będzie zgoda rodziców

Zarządzanie oświatą

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oprócz tradycyjnych legitymacji w postaci papierowej lub plastikowej karty, będą mogli pobrać mLegitymację szkolną na swój telefon komórkowy. Umożliwiła to ustawa o aplikacji mObywatel. mLegitymacja szkolna nie będzie – tak jak dotychczas – wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.

31.08.2023

Czy zasady pracy w święta religijne w dniach wolnych od pracy nie są dyskryminujące - interwencja RPO

Prawo pracy

Osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na swój wniosek dostać od pracodawcy wolne na ten dzień. Możliwości tej nie mają osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, gdy święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy. Przepisy mogą zatem nierówno traktować takie osoby pod względem gwarancji wolności wyznania - uważa RPO.

31.08.2023

Mniej formalności przy stawianiu garaży i fotowoltaiki już od połowy września

Środowisko Budownictwo Nieruchomości

Ograniczenie zbędnych formalności co do inwestycji, które nie mają znaczącego wpływu na otoczenie - to główny cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która wejdzie w życie 13 września br. Korzystne zmiany mają dotyczyć przede wszystkim mniejszych parkingów i garaży, a także instalacji fotowoltaicznych.

31.08.2023

Praca tymczasowa za granicą sposobem na podreperowanie domowego budżetu

Prawo pracy Rynek pracy

Polacy coraz bardziej są skłonni szukać sposobu na ratowanie swoich finansów, pracując za granicą. 55 proc. ankietowanych przez agencję zatrudnienia Trenkwalder, zadeklarowało chęć wyjazdu do pracy za granicą. W 2022 roku wzrost o ponad 12 tys. pracowników delegowanych za granicę przez agencje odnotowało MRiPS. To m.in. pokłosie wysokiej inflacji – twierdzą eksperci. Pracownik bez kwalifikacji może zarabiać na takiej delegacji nawet 10 000 zł netto miesięcznie.

31.08.2023

To nic, że urna jest przezroczysta - karty do głosowania nie można wrzucić w kopercie

Wybory

Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał Państwową Komisję Wyborczą, czy obywatele mogliby wkładać karty do głosowania do kopert i dopiero wtedy wrzucać do urny. Mogłoby to pozytywnie wpłynąć na realizację ich prawa do udziału w tajnym głosowaniu, bez rezygnacji z korzystania z przezroczystych urn wyborczych. Przewodniczący PKW odpowiada, że nie ma takiej możliwości.

31.08.2023