Jak nie w przepisie, to w preambule - chrześcijańska rodzina sposobem na trudną młodzież

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rodzina - w rozumieniu matki i ojca jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka, zasada jej autonomii, w końcu rola chrześcijańskiego systemu wartości, podkreślone zostały w preambule projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sędziowie zastanawiają jak to wpłynie na orzekanie, bo taka treść może mieć znaczenie przy interpretacji przepisów.

22.04.2022

Lekarze spoza Unii nie garną się do pracy w Polsce. Zniechęcają przepisy

Zawody medyczne

Do polskiego systemu przyjętych zostało już 1450 lekarzy z zagranicy, a ponad połowa to osoby z Ukrainy. Tyle że w trybie specustawy jedynie sześciu, reszta dostała pozwolenie w trybie warunkowym z powodu pandemii. I teraz muszą oni jeszcze raz starać się o pozwolenie. Wszystko przez to, że Ministerstwo Zdrowia zmienia komunikatem przepisy ustawy.

22.04.2022

MKiŚ: Ustawa kaucyjna ma być uchwalona w tym roku

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Celem resortu klimatu i środowiska jest uchwalenie ustawy wdrażającej system kaucyjny w Polsce jeszcze w 2022 roku - przekazał Robert Chciuk, dyrektor z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dodał, że kończą się analizy w sprawie ewentualnego rozszerzenia systemu zbiórki o kolejne dwie frakcje. Obecnie projekt zakłada tylko plastik i szkło.

21.04.2022

MRiPS: Zatrudnienie w Polsce znalazło już 77 tys. obywateli Ukrainy

Rynek Prawo pracy Ukraina

Na mocy specustawy pracę w Polsce znalazło już 77 tys. obywateli Ukrainy. Połowa z tej grupy to pracownicy wykonujący proste prace – poinformowało w czwartek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Obywatele Ukrainy często są zatrudniani jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług i sprzedawcy. Najwięcej uchodźców pracuje jednak w magazynach, gastronomii i hotelarstwie.

21.04.2022

Łatwiej już utworzyć w lecie kąpielisko okazjonalne

Samorząd terytorialny Środowisko

Zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów, zamiast uchwały rady gminy milczące załatwienie sprawy lub sprzeciw wójta, burmistrza czy prezydenta. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa wodnego, która 21 kwietnia weszła w życie. W noweli znajdują się przepisy ułatwiające i usprawniające procedury przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

21.04.2022

Blisko 7 tys. dzieci z Ukrainy chce zdawać egzamin ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Jak poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, blisko 7 tysięcy uczniów z Ukrainy zamierza napisać w Polsce egzamin ósmoklasisty. Jak zapewnił minister, dla chętnych przygotowano liczne ułatwienia. Polegają one na przetłumaczeniu poleceń z matematyki i wydłużeniu czasu pisania.

21.04.2022

Administracja publiczna i samorządy wdrożą kolejne e-rozwiązania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Lepsza weryfikacja tożsamości, skuteczne zarządzanie dokumentacją, wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego, pięć nowych e-usług w obszarze spraw obywatelskich. Takie są między innymi założenia projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

21.04.2022

Rząd zdecydował o tworzeniu państwowego koncernu spożywczego

Spółki Prawo gospodarcze

Rząd przyjął projekt uchwały tworzącej Krajową Grupę Spożywczą. Ma to być duży państwowy podmiot, który będzie ważnym graczem na rynku, mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Według rządu, rynek ten jest zdominowany przez firmy zagraniczne, narzucające często niekorzystne warunki i ceny polskim producentom rolnym.

21.04.2022

W tym roku egzaminy bez maseczek

Zarządzanie oświatą

W tym roku egzamin ósmoklasisty, matura i egzaminy zawodowe odbędą się bez szczególnych obostrzeń sanitarnych. Zalecenia dla szkół obejmą ogólne zasady higieny, czyszczenia ławek oraz zalecenie, by w egzaminach wzięli udział wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji. Poinformował o tym w komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

21.04.2022

Minister zdrowia w końcu znosi standardy opieki nad pacjentem z Covid-19

Opieka zdrowotna Koronawirus

Choć od 1 kwietnia lekarz rodzinny nie może kierować na test PCR, to wciąż obowiązuje rozporządzenie nakazujące lekarzom wystawianie na nie skierowań osobom podejrzanym o zakażenie Covid-19. Dualizm prawny, o którym pisaliśmy w Prawo.pl pod koniec marca, trwa już prawie miesiąc. Dopiero w czwartek 21 kwietnia minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia uchylającego martwe już przepisy.

21.04.2022

ZUS: Osoby, które straciły dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, mogą złożyć wniosek

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Osoby samozatrudnione, którym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie ubiegłego roku, nie stracą ciągłości, jeśli do końca czerwca 2022 roku złożą wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

21.04.2022

Nowy podział obowiązków w Ministerstwie Zdrowia

Minister Zdrowia określił nowy zakres czynności kierownictwa resortu. Nowy podział obowiązków uwzględnia obowiązki nowego wiceministra Marcina Martyniaka, który przejmie nadzór nad dwoma departamentami. Przy okazji rozporządzenie przypomina zadania pozostałych członków kierownictwa resortu.

21.04.2022

Lewiatan: Wynagrodzenia rosną jak nigdy

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

W marcu 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło 6665,42 zł brutto i było o 12,4 proc. wyższe niż rok wcześniej – podał w czwartek GUS. Urząd poinformował też, że w pierwszym kwartale 2022 r. to wynagrodzenie wyniosło 6338,35 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ale z wypłatami z zysku sięgnęło 6338,46 zł.

21.04.2022

Komitet Rady Europy apeluje w sprawie przepełnienia więzień

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom (CPT) wezwał państwa europejskie, w których panuje uporczywe przeludnienie więzień, do zdecydowanego rozwiązania tego problemu poprzez ustalenie – do skrupulatnego przestrzegania – pułapu liczby osadzonych w każdym zakładzie karnym oraz poprzez rozwijanie stosowania środków alternatywnych do detencji.

21.04.2022

Operatorzy komórkowi zwrócą konsumentom opłaty za usługi dodatkowe

Rynek i konsument Nowe technologie

Firmy Netia, Orange i Play oddadzą konsumentom opłaty za włączane bez ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe. Do tego wszystkie reklamacje będą pozytywnie rozpatrzone, zmienią się też standardy informowania konsumentów o płatnych usługach. Do takich działań zmusił je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

21.04.2022

Müller: W tym tygodniu rząd przyjmie projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Na pewno w tym tygodniu, być może dzisiaj lub jutro, zostanie przyjęta korekta Polskiego Ładu, czyli projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - powiedział w czwartek Piotr Müller, rzecznik rządu. Według niego, będzie albo szybkie posiedzenie rządu, albo zostanie on przyjęty w trybie obiegowym. Zapowiedział też, że w najbliższych dniach poznamy nowego ministra finansów.

21.04.2022

14-latek za zabójstwo odpowie jak dorosły - Biuro Analiz Sejmowych ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Mimo że ciężkie przestępstwa popełniają też niekiedy bardzo młodzi sprawcy, przesunięcie granicy ich odpowiedzialności jak dorosły, do 14 lat, wydaje się niebezpieczne - wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych do projektu noweli kodeksu karnego, nad którym pracuje obecnie Sejm. Jest wskazano, problemem są też nieostre określenia i różne podejście do 14-latków i 15-latków.

21.04.2022

Adwokat z tytułem mediatora - szkolenie już na aplikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rynek prawniczy jest nasycony, konkurencja duża, a wielu prawników po zdaniu egzaminu zawodowego szuka szczęścia w innych branżach. Samorządy chcą przyszłym adwokatom i radcom ułatwić życie, a jeden z pomysłów to mediacja. Jest coraz popularniejsza, bo też rządzący widzą w niej szansę na odciążenie sądów. Teraz pojawił się pomysł, by szkolenie mediacyjne można było przejść już na aplikacji.

21.04.2022

Rząd chce bardziej poluzować obrót ziemią rolną

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Nieruchomości

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje "poluzować" przepisy ograniczające obrót ziemią rolną. Pracuje więc nad kolejną dużą zmianą obowiązujących od 2016 r. przepisów, które już dwukrotnie zmieniano. Nie będzie jednak wywracania do góry nogami obecnych zasad. Podstawowe ograniczenia w obrocie prywatnymi gruntami pozostaną takie same, chyba że w trakcie prac nad nowelą resort zmieni zdanie.

21.04.2022

Egzekucja ze środków w PPK jest bardzo ograniczona

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Dotyczy to wszystkich środków, zarówno tych pochodzących z wpłat podstawowych i dodatkowych pracodawcy, jak i tych pochodzących z wpłat podstawowych i dodatkowych pracownika, także z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa. Wyjątek przewidziano tylko dla roszczeń alimentacyjnych. Nie można też ustanowić zastawu na środkach z PPK.

21.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski