Prezydent Duda pisze do premiera o zmianach w Prokuraturze Krajowej - niezgodne z prawem

Prokuratura

Prezydent Andrzej Duda skierował do premiera Donalda Tuska pismo w sprawie zmian w Prokuraturze Krajowej. Wskazał, że odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążać będą osobiście premiera oraz ministra Adama Bodnara. Jeszcze raz podkreślił, że do odwołania prokuratora krajowego potrzebna jest jego pisemna zgoda.

30.01.2024

Prokurator Generalny wycofał z SN pytanie o krąg osób pozywanych przy uzgodnieniu płci

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Osoba transpłciowa w sprawie o uzgodnienie płci powinna pozywać nie tylko rodziców, ale także nierozwiedzionego małżonka i dzieci, jeżeli takie ma - uważał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który wniósł w zeszłym roku takie pytanie prawne do Sądu Najwyższego. We wtorek o jego wycofaniu poinformował Adam Bodnar, który obecnie pełni tę funkcję. Wskazał, że złożony wniosek miał na celu pośrednie utrudnianie procedury.

30.01.2024

Jakie koszty uzyskania przychodów można odliczyć w działalności gospodarczej

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Koszty uzyskania przychodów, z uwagi na konstrukcję podatku dochodowego od osób fizycznych, odgrywają istotną rolę w procesie wyliczania podatku do zapłaty. Dlatego ich właściwa kwalifikacja w rachunku podatkowym wprost wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego wpłacanego fiskusowi. W prawidłowym ujęciu w rozliczeniu podatkowym kosztów nie pomagają liczne i czasami różne interpretacje.

30.01.2024

Ministrowie, przekazując dane o szczepieniach studentów, naruszyli przepisy

RODO Koronawirus Koronawirus szczepienia

Prezes UODO udzielił upomnienia ministrowi nauki i ministrowi zdrowia. Stwierdził, że przetwarzając i przekazując dane osobowe nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 naruszyli przepisy. O wyjaśnienie okoliczności uzyskania przez resort nauki ich szczegółowych danych wraz z informacją o byciu zaszczepionym zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich.

30.01.2024

NIK: Kontrola zarządcza w miastach niedomaga, ale są i dobre praktyki

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

NIK po kontroli dotyczącej dochodów własnych zaleciła, aby prezydenci i burmistrzowie miast wprowadzili skuteczne narzędzia systemu kontroli zarządczej. Pozwoli to ograniczyć nieprawidłowości w poborze podatków, w prowadzeniu postępowań o udzielanie ulg, w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, a także - poprawić egzekucję należności z tytułu dochodów własnych.

30.01.2024

Jacek Bilewicz, p.o. prokuratora krajowego zapowiada stabilizację

Wymiar sprawiedliwości

Atmosfera ostatnich dni nie sprzyja spokojnej pracy i wykonywaniu obowiązków służbowych w prokuraturze. Czas ten dobiega końca. Wprowadzane obecnie zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych, jak również zmiany w zakresie organizacji pracy, mają służyć stabilizacji tej sytuacji - wskazał w oświadczeniu na stronie PK prokurator Jacek Bilewicz, p.o. Prokuratora Krajowego.

30.01.2024

Premier: Od 1 kwietnia obniżka VAT dla branży beauty

VAT

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek obniżkę VAT dla branży beauty, m.in. salonów kosmetycznych. Uzasadnia, że jest to sektor obarczony wyższym podatkiem niż podobna branża fryzjerska. Decyzja w sprawie obniżonego VAT ma obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r. Branża beauty to ok. 30 tys. firm, w których zatrudnionych jest blisko 100 tys. osób.

30.01.2024

TK nie zbada zgodności konwencji antyprzemocowej z Konstytucją

Prawo karne

Donald Tusk wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek b. premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności Konwencji stambulskiej z konstytucją. Już na etapie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego pojawiały się wątpliwości, czy TK ma w ogóle kompetencje do tego, by rozstrzygać o zgodności ratyfikowanej umowy międzynarodowej z ustawą zasadnicza.

30.01.2024

Sędzia Stępkowski oskarża marszałka Hołownię o kłamstwo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podczas konferencji prasowej 24 stycznia br. Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia wypowiedział się m.in. na temat listu otrzymanego od prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Piotra Prusinowskiego. Powiedział, że akta sprawy Macieja Wąsika zostały ukradzione z Izby Pracy i przeniesione do Izby kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Co, według rzecznika prasowego SN, jest nieprawdą.

30.01.2024

Apel sędziów SN o ustąpienie ze stanowiska I Prezes i innych nominatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Grupa 37 sędziów Sądu Najwyższego wezwała osoby pełniące funkcje I Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk. Zaś osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego SN przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r. do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji.

30.01.2024

Praca 4.0. - Największym wyzwaniem brak rąk do pracy i rosnące koszty zatrudnienia

Prawo pracy Rynek pracy

Brak rąk do pracy, zmiany w kodeksie pracy, rosnące koszty pracy, układy zbiorowe pracy, zatrudnianie osób 50 plus, wykorzystanie sztucznej inteligencji - to tylko niektóre wyzwania, na które wskazywali uczestnicy konferencji Praca 4.0 „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse na rynku pracy”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Była to jej 9. edycja.

30.01.2024

Ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniu wspierającym także dla opiekuna

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

ZUS opłaca składkę zdrowotną, emerytalną i rentową za osobę, która nie może podjąć zatrudnienia, gdyż wspiera osobę z niepełnosprawnością, która pobiera świadczenie wspierające, pod pewnymi warunkami. Zatem zarówno osoba pobierająca świadczenie wspierające, jak i jej niepodejmujący zatrudnienia opiekun są obowiązkowo ubezpieczeni zdrowotnie.

30.01.2024

Szykuje się dyscyplinarka dla prokuratora Ostrowskiego

Prokuratura

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powołał Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc do rozpoznania sprawy prokuratora Prokuratury Krajowej Michała Ostrowskiego. Chodzi m.in. o jego wypowiedzi kwestionujące kompetencje prokuratora generalnego do wystąpienia do premiera z wnioskiem o powierzenie funkcji p.o. prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi. Sprawą zajmie się teraz prokurator Andrzej Janecki.

30.01.2024

Pierwsza pomoc wśród kierunków polityki oświatowej

Zarządzanie oświatą

W roku 2024/2025 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa będzie wzmocnienie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym nauki udzielania pierwszej pomocy. Od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych, w ramach zajęć z wychowawcą, będą realizowane zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dodatkowe działania, dzięki którym uczniowie będą mogli skutecznie nabywać i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

30.01.2024

Nazwa uczelni na lekarskiej pieczątce - jest uchwała samorządu lekarskiego

Zawody medyczne

Do końca roku lekarze i lekarze dentyści mają czas na dostosowanie swoich pieczątek do nowych wymogów, które określiła w uchwale Naczelna Rada Lekarska. Zmiany dotyczą między innymi możliwości podania na pieczątce nazwy uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom. Samorząd lekarski sprzeciwiał się otwieraniu kierunków lekarskich na uczelniach, które nie uzyskały pozytywnych opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czyli bez odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i kadry.

30.01.2024

Zasady zawierania umów leasingu są zbyt sztywne. Jest projekt zmian

Rynek i konsument

Federacja Przedsiębiorców Polskich uważa, że wymóg zawarcia umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności znacznie utrudnia i wydłuża proces ich zawierania i wprowadzanie do nich zmian. Warto wprowadzić więc podobne uproszczenia, jakie obowiązują od dawna w wypadku umowy pożyczki, czyli formę dokumentową, która umożliwia zawarcie umowy e-mailowo lub przy pomocy esemesa.

30.01.2024

Termin otrzymania wpłaty powitalnej zależy nie tylko od daty „zapisania” pracownika do PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Na wpłatę powitalną uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych muszą niekiedy trochę poczekać. To, jak długo, zależy od tego, w którym kwartale uczestnik PPK spełnił warunki do jej otrzymania. Wpłata powitalna - w wysokości 250 zł - powinna trafić na rachunek PPK uczestnika programu w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnił on wskazane w ustawie warunki.

30.01.2024

Ważna decyzja reprywatyzacyjna na podstawie przesłanki lokatorskiej

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Okoliczności określone w art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, mogą stanowić przesłankę do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej również w sytuacji, gdy miały miejsce przed wejściem w życie tej ustawy. Taką uchwałę, 11 stycznia 2024 r. podjął skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego - pisze Zofia Gajewska, adwokat.

30.01.2024

Co dalej z KSeF? I kontynuacja prac, i zaniechanie mogą być ryzykowne

VAT KSeF

Ministerstwo Finansów odsunęło termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, nie podając jednak nowej daty ani zakresu ewentualnych zmian. Większość prawników radzi, by przedsiębiorcy nie przerywali prac związanych z wdrożeniem KSeF, a dodatkowy czas wykorzystali na ulepszenie związanych z nim procesów. Zwłaszcza, że wiele firm poniosło już z tego powodu spore wydatki. Pojawiają się też jednak głosy, że lepiej poczekać na wynik audytu w MF.

30.01.2024

Domy wczasów dziecięcych dostaną pieniądze na pracę w weekendy

Zarządzanie oświatą

W pierwotnym projekcie rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji resort edukacji uznał, że domy wczasów dziecięcych to placówki feryjne, co oznaczałoby brak finansowania pobytu wychowanków w dni wolne. To o tyle absurdalne, że takie domy działają przez cały rok. Rozporządzenie poprawiono, jednak z samym finansowaniem tych placówek nadal nie jest najlepiej.

30.01.2024