Raport: Mikroagresja i wypalenie zawodowe problemem pracujących kobiet

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Połowa kobiet doświadcza mikroagresji w pracy, ale mniej niż co czwarta zgłasza takie sytuacje pracodawcy. 40 proc. respondentek, które chcą zmienić pracę, jako powód podaje wypalenie zawodowe. Takie informacje przynosi najnowszy raport z globalnego badania przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Coraz więcej kobiet aktywnie poszukuje pracy i chce ją zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat.

30.05.2022

Auchan i Carrefour na celowniku UOKiK - zastrzeżenia budzą niektóre opłaty

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające w stosunku do spółki Carrefour i Auchan Polska. Chce sprawdzić, czy wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Jego zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane przez sieci handlowe od swoich kontrahentów.

30.05.2022

Prezes Izby Dyscyplinarnej skarży na adwokata Wawrykiewicza, bo nie wstawał podczas posiedzenia

Prawnicy

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Adam Roch zawiadomił Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez adwokata Wawrykiewicza uczestniczącego jako obrońca w posiedzeniu Sądu Najwyższego 26 maja br. w sprawie obwinionego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna.

30.05.2022

DPS-y zatrudnią bezrobotnych i poszukujących pracy z dofinansowaniem

Pomoc społeczna Finanse publiczne

Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej będzie mógł starać się o refundację części lub całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy – to rozwiązanie zaproponowane w kolejnej nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

30.05.2022

Izba do likwidacji, ale problem z dyscyplinarkami zostaje i nawarstwia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wokanda Izby Dyscyplinarnej na przyszły tydzień od 30 maja do 4 czerwca obfituje m.in. w kasacje w sprawach radców prawnych i adwokatów. W sumie Izba będzie orzekać według dotychczasowych zasad, nic się nie zmienia do czasu wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, a to może nastąpić - uwzględniając miesięczne vacatio legis - dopiero pod koniec lipca.

30.05.2022

Wiecej języka polskiego również dla polskich uczniów, którzy go nie znają

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy dotyczącą pomocy osobom uchodźcom z Ukrainy. Zmieni też prawo oświatowe - choć zmiana służyć będzie przede wszystkim obywatelom Polski, którzy nie znają ojczystego języka. Dłużej będą mogli korzystać z prawa do dodatkowej nauki języka polskiego.

30.05.2022

Pracownicze plany kapitałowe – ile naprawdę można oszczędzić?

Emerytury i renty Prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to narzędzie długoterminowego oszczędzania. Powstały w celu zwiększenia stopy oszczędności oraz zmniejszenia luki w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej, a okresem emerytalnym (OSR). Po prawie trzech latach od rozpoczęcia wdrażania PPK można już dokładniej ocenić wpływ tej instytucji na oszczędności uczestników.

30.05.2022

Nakazy zapłaty i wpisy do księgi wieczystej - nowe uprawnienia notariuszy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Notariusze będą mogli wydawać notarialny nakaz zapłaty obejmujący roszczenia w kwocie do 75 tysięcy złotych i dokonywać wpisów do księgi wieczystej. Warunkiem będzie 3-letni okres nienagannego prowadzenia kancelarii - decyzję wyda minister sprawiedliwości. Przy okazji wzmocniony zostanie jego nadzór nad notariuszami. Sam koszt wdrożenia to - według szacunków resortu - 15 mln zł.

30.05.2022

Ustawa pozwoli na wakacje w kredytach złotowych, ale frankowicze też może skorzystają

Kredyty frankowe Nieruchomości

Nie jest jasne, czy wakacje kredytowe przewidziane w zaproponowanym przez rząd projekcie ustawy w sprawie pomocy kredytobiorcom, który Sejm skierował do prac w komisji, będą dotyczyć także osób, które mają kredyty denominowane bądź indeksowane do franków. Formalnie mają one dotyczyć kredytów udzielonych w walucie polskiej, ale z proponowanych rozwiązań nie do końca to wynika.

30.05.2022

Fundusz Pracy sfinansuje naukę polskiego lekarzom i pielęgniarkom z Ukrainy

Zawody medyczne Ukraina

Okręgowe izby lekarskie oraz pielęgniarek i położnych będą mogły otrzymać dofinansowanie do szkoleń z języka polskiego dla obywateli z Ukrainy. Wyniesie ono 3 tys. zł dla lekarza lub pielęgniarki za jedno szkolenie. To krok w dobrym kierunku, ale dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że potrzebują jeszcze wsparcia w zatrudnianiu osób zza wschodniej granicy, do czasu uzyskania przez nie prawa wykonywania zawodu w Polsce.

30.05.2022

Na kogo wypadnie, na tego bęc - sprawą rodzinną zajmie się i sędzia karnista

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości z jednej strony podkreśla rangę i znaczenie sędziów rodzinnych, i snuje plany - choćby w zakresie ich doszkalania czy ścieżki kariery, z drugiej - zdaje się o nich zapominać. W ocenie prawników świadczy o tym projekt spłaszczający strukturę sądów, który pogrzebał wizję sędziowskiej specjalizacji rodzinnej. Skutki mogą być opłakane, bo w tych sprawach podstawą jest doświadczenie.

30.05.2022

Prezydent nowelę o SN gotów podpisać, choć wolałby bez zmian

Wymiar sprawiedliwości

Prezydent wolałby, żeby w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie wprowadzono pewnych zmian, ale jest gotów podpisać tę ustawę w tym kształcie, bo jego zdaniem podstawowe rozwiązania zostały zachowane - powiedział w niedzielę w Polsat News prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz. 26 maja Sejm uchwalił zaproponowaną przez Andrzeja Dudę nowelizację, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną.

29.05.2022

Kuratorzy alarmują, że sądy nie wypłacają im dodatków, MS zapewnia, że pieniądze są

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych wskazało, że w budżecie sądów są środki na to by wypłacić dodatki specjalne dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich i tych, którzy mają zwiększone obowiązki służbowe. Tymczasem od samych kuratorów płyną nadal sygnały, że pieniędzy nie dostają.

29.05.2022

G(ł)odne urzędówki? - RPO też pisze do ministra sprawiedliwości

Prawnicy

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sposób dyskryminujący różnicuje wynagrodzenie pełnomocników ustanowionych z urzędu, względem wynagrodzenia przysługującego pełnomocnikom z wyboru - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że już w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował konieczność usunięcia wadliwych przepisów w odniesieniu do adwokatów i radców prawnych.

28.05.2022

Nowe obyczaje sądowe - wstawać przed neosędzią?

Wymiar sprawiedliwości

Zaostrzenie sporu o praworządność prowokuje też konflikty na sali sądowej. A nawet już na korytarzach. Z jednej strony należy chronić powagę sądu, z drugiej - adwokat na sali sądowej nie może uchybiać godności sądu i mieć możliwość skutecznego reprezentowania interesów swojego klienta. Według orzecznictwa, musi być zachowana sprawiedliwa równowaga między tymi wartościami.

28.05.2022

Obowiązuje nowelizacja łagodząca skutki ewaluacji - szkoły doktorskie wciąż będą mogły działać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

W sobotę 28 maja 2022 r. weszły w życie przepisy dotyczące nadawania stopnia doktora i podmiotów mających uprawnienie do jego nadawania oraz doktorantów i podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Przewidują one m.in. wprowadzenie rozwiązania łagodzącego skutki uzyskania kategorii naukowej B w danej dyscyplinie przez podmioty doktoryzujące.

28.05.2022

Emerytura czy świadczenie pielęgnacyjne. Zdarza się, że ani jedno, ani drugie

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Orzecznictwo sądowo-administracyjne w ostatnim czasie coraz częściej idzie w kierunku możliwości wyboru przez skarżących pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a emeryturą. Wcześniej częściej skłaniano się do zasądzania różnicy pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a rentowo-emerytalnym. Jednak zdarza się też pozbawienie skarżącego i emerytury, i świadczenia pielęgnacyjnego.

28.05.2022

Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Prawnicy Pomoc społeczna

Jeszcze do niedzieli, 29 maja, internauci mogą wybierać w powszechnym głosowaniu spośród nominowanych kandydatów XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” laureata kategorii: "Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc". Wyniki także tego głosowania ogłoszone zostaną 4 czerwca. Cel to nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się wyjątkową pracą i bezinteresowną pomocą innym.

28.05.2022

Napiwek to nie darowizna – PIT trzeba rozliczyć

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn

Wiosna w pełni, więc rozpoczął się sezon na restauracyjne ogródki. Branża zatrudnia młodych ludzi do pracy sezonowej, a oprócz podstawowego wynagrodzenia, otrzymują oni często od klientów napiwki. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy otrzymywane dodatki w 2022 roku podlegają opodatkowaniu. Tu odpowiedź jest jednoznaczna – tak, podlegają. Pytanie tylko, kto i w jakim momencie ma wykazać przychód.

28.05.2022

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie wyższy. Grupa uprawnionych także bez zmian

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Kwota świadczenia, które ma pokrywać wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, wobec szalejącej inflacji - jest bardzo niska. Mimo to w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie trwają obecnie żadne prace, które miałyby podwyższyć zasiłek pielęgnacyjny. Jego najbliższa waloryzacja ma być dopiero w 2024 roku.

28.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski