Dyrektor ICZMP profesorMaciej Banach, który objął stanowisko w lutym 2014, w ciągu pięciu miesięcy przeprowadził restrukturyzację zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników. Jego zdaniem w skali roku powinna ona doprowadzić do zaoszczędzenia ponad 7,5 mln zł.

Na początku roku 2014 liczba etatów w ICZMP sięgała ponad 2100. Obecnie została zredukowana o około 80.
- Redukcje w najmniejszym stopniu dotknęły lekarzy i pielęgniarek. Chciałbym, aby instytut poszerzał swoją działalność, dlatego nie planuję dalszego zmniejszania kadry lekarskiej, zależy mi natomiast na jej odmładzaniu - zaznaczył profesor Banach.

Jak podkreślił, nie wszystkie redukcje oznaczały zwolnienia, bo były też przypadki zatrudniania osób na więcej niż jednym etacie. Jego zdaniem pracownicy otrzymywali zbyt wiele różnych dodatków do pensji, również za zadania, które powinny być wykonywane w ramach ich kompetencji i za podstawowe wynagrodzenie.

Zmiany wiązały się też z włączeniem do struktur szpitala budynków hotelowych i mieszkalnych należących do ICZMP.
- Hotel miał swoją odrębną administrację, księgowość, biuro prawne. Uznałem, że zadania te mogą przejąć analogiczne komórki istniejące w szpitalu, przy założeniu, że dla hotelu prowadzone będą wymagane przez ustawę odrębne rozliczenia finansowe – zaznaczył profesor.

 

Jak powiedział, obecnie trwają negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie przekazania Instytutowi około 37 ha gruntów, które placówka dzierżawi. Działka stanowiłaby zabezpieczenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw. Umożliwiłoby to podjęcie rozmów z największymi wierzycielami szpitala i opracowanie planu spłaty wierzytelności.

 

Dyrektor dąży do odzyskania przez ICZMP roli czołowego ośrodka badawczego, bo - jego zdaniem - placówka przez ostatnie lata - mimo ogromnego potencjału - nie wypełniała swoich statutowych zadań.
- Pracują tu wybitni specjaliści. Leczymy pacjentki z niepłodnością, kobiety w ciąży, dzieci i młodzież do 18. roku życia. Inne instytuty w Polsce nie mają takich możliwości badawczych, a na badaniach naukowych, wzorem innych podobnych ośrodków w Polsce i na świecie, instytut także powinien zarabiać – uważa profesor Banach.

W ostatnich dniach szpitalowi udało się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację pawilonu ginekologiczno-położniczego oraz ponad 1,5 mln zł z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego, modernizację Zakładu Radiologii oraz cyfryzację stanowisk radiologicznych. Obecnie Instytut posiada wyłącznie analogowe aparaty RTG.

Nowy dyrektor zdaje sobie sprawę, że w opinii wielu osób Centrum nie jest szpitalem przyjaznym pacjentkom. Najczęstsze zarzuty dotyczą kłopotów z uzyskaniem informacji o stanie zdrowia i braku empatii w stosunku do chorych.
- Aby to zmienić, wprowadziłem karty praw pacjenta i karty oceny, na których chorzy w punktach wyrażają opinię o pracy personelu. Będę je analizować i wyciągać konsekwencje, jeśli zajdzie taka potrzeba - podkreślił profesor.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Został utworzony we wrześniu 1997 roku na bazie Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki, który rozpoczął działalność w 1988 roku. Placówka składa się z dwóch głównych części: ginekologiczno-położniczej oraz pediatrycznej.

W ICZMP diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych. Rocznie przyjmowanych jest tam ponad 40 tysięcy pacjentów, a liczba porad lekarskich udzielanych w poradniach przyszpitalnych przekracza 180 tysięcy. (pap)