Na temat konferencji Etyczne aspekty decyzji medycznych i zagadnień dotyczących bioetyki w zawodzie...
02.12.2010
Komentarz przedstawia problematykę przekształceń podmiotów leczniczych w świetle nowej ustawy o...
26.11.2010
Komentarz dotyczy udzielania przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych w trybie tzw....
19.11.2010
Komentarz poświęcony jest kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej z podmiotami, które nie...
12.11.2010
Komentarz dotyczy finansowania diagnostyki in vitro w oparciu o nowe uregulowania prawne przyjęte...
05.11.2010
Komentarz poświęcony jest nowej ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W analizie...
29.10.2010
Komentarz dotyczy miejsca zamówień publicznych w strukturze organizacyjnej zakładu opieki...
22.10.2010