Lekarze będą mieli obowiązek umieszczania od 1 lipca br. numeru PESEL pacjenta na każdej recepcie z lekiem refundowanym – poinformowało Ministerstwo Zdrowia na stronach internetowych.

Tego dnia wchodzą w życie 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia – jedno w sprawie recept lekarskich, drugie dotyczące zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Jak podaje Resort, PESEL umożliwi jednoznaczną identyfikację pacjenta oraz monitorowanie ilości przepisywanych leków konkretnemu pacjentowi.

Poza tym wprowadzona zostanie możliwości wypisywania podczas jednej wizyty w gabinecie lekarskim 3 recept na 3 kolejne miesięczne kuracje (recepta odnawialna).

Nie będzie też recept wystawianych na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (Rejestr Usług Medycznych). Zastosowano przepis przejściowy, który zakłada, że recepty wystawiane na takich kuponach mogą być realizowane do 31 grudnia 2008 r.

Gazeta Prawna, 7 czerwiec 2007 r.