W ostatnich latach coraz powszechniejsze jest zjawisko wypalenia zawodowego. Zjawisko to dotyczy...
26.10.2012
Czy szpital jednodniowy musi w swojej strukturze posiadać aptekę/punkt apteczny?
26.10.2012
Dzięki przeszczepom mamy nowe życie, ale mogłoby je mieć znacznie więcej osób, gdyby częściej...
26.10.2012
Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do środowiska lekarskiego o solidarne wsparcie dla akcji...
26.10.2012
W obowiązujących przepisach prawnych wciąż brakuje regulacji, z których wynikałby obowiązek...
26.10.2012
Do przeprowadzenia decentralizacji NFZ konieczna jest zmiana ustawy o świadczeniach opieki...
26.10.2012
Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że w sprawie surowców farmaceutycznych potrzebnych do...
26.10.2012
Aptekarze i właściciele aptek rozmawiali z Sekretarzem Stanu Sławomirem Neumannem na temat obecnej...
26.10.2012
Europejska Agencja Leków otrzymała od Parlamentu Europejskiego absolutorium z wykonania budżetu w...
26.10.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia, dotyczący...
25.10.2012
Szwajcarski koncern farmaceutyczny wstrzymał sprzedaż części produkowanych przez siebie szczepionek...
PAP
25.10.2012
Wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci do dwóch lat - to priorytet,...
25.10.2012
O rzadkim schorzeniu genetycznym skóry Epidermolysis Bullosa (EB) mówili w czwartek członkowie...
25.10.2012
Prokuratura Generalna cofnęła przed Sądem Najwyższym swoją kasację w sprawie zadośćuczynienia i...
25.10.2012
Konieczne jest wypracowanie centralnej strategii opieki onkologicznej w Polsce - uważają...
25.10.2012
Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację na temat trwającej rekrutacji na szkolenia...
25.10.2012
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zmian w rozporządzeniu...
25.10.2012
Europejska Agencja ds. Leków rozpocznie postępowanie mające na celu zbadanie naruszenia przez Roche...
25.10.2012
ZUS i KRUS przekażą dodatkowe informacje o figurujących w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
25.10.2012
Ustawa o działalności leczniczej ograniczyła formy wykonywania zawodu lekarza tylko do praktyki...
25.10.2012
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia zdrowia i nieumyślnego spowodowania śmierci...
24.10.2012
Do programu zdrowotnego, w ramach którego refundowane będą zapłodnienia metodą in vitro, będą mogły...
24.10.2012
Od stycznia zacznie przyjmować pacjentów pierwszy w województwie świętokrzyskim oddział...
24.10.2012
Największą w regionie łódzkim elektrownię słoneczną oddano we wtorek do użytku w Wojewódzkim...
24.10.2012
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie popełniło błędu, odmawiając w sierpniu transportu ciężko rannego...
24.10.2012
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zakupiło 5...
24.10.2012
Nowoczesna porodówka powstanie wkrótce w Chorzowie (Śląskie). Na bazie dwóch oddziałów Zespołu...
24.10.2012
Prewencja nowych zakażeń wirusem HCV, zapobieganie odległym następstwom oraz eliminacja...
23.10.2012
Przedstawiony przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza program zmian w ochronie zdrowia nie...
Rozwód Paweł
23.10.2012
Polska Federacja Szpitali pełniła obowiązki gospodarza na pierwszym w Polsce posiedzeniu Rady...
23.10.2012