Prawo.pl
Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) został uchwalony przez Krajowy Zjazd Lekarzy w 1991 r., zmieniony na...
08.08.2008
Realizacji konstytucyjnych gwarancji zapewnienia opieki zdrowotnej służą placówki służby zdrowia w...
01.08.2008
Wykonywanie obowiązków lekarza weterynarii jest w Polsce poddane regulacjom kilku ustaw. Przede...
18.07.2008
We współczesnej literaturze prawniczej, poświęconej zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej...
Prawo.pl
11.07.2008
Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy o czasie pracy pracowników zakładów opieki...
04.07.2008
1) WstępUstawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych...
27.06.2008
Pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarka otrzymuje po spełnieniu warunków określonych w art. 11...
13.06.2008
1. Ochrona informacji o stanie zdrowia Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych...
06.06.2008