Wszystkie dzieci, zarówno ubezpieczone, jak i te, których rodzice nie posiadają ubezpieczenia...
02.11.2012
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu na wybór realizatora lub realizatorów zadania...
02.11.2012
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej uczestniczył w debacie Leki w Polsce 2012. Polityka lekowa...
02.11.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia...
02.11.2012
Polska Federacja Szpitali zaprotestowała przeciwko decyzji Ministerstwa Zdrowia o zaprzestaniu...
02.11.2012
Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie P. i S. przeciwko Polsce uznał, że nasz kraj naruszył...
02.11.2012
Na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata skazał szczeciński sąd lekarza...
02.11.2012
Już nie tylko nadzór farmaceutyczny, ale także NFZ będzie ścigał farmaceutów z złamanie zakazu...
01.11.2012
Samorząd będzie ponosił część kosztów utrzymania w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz...
01.11.2012
Nie ma staży i rezydentur dla kandydatów na geriatrów, ministerstwo radzi sobie inaczej chce...
31.10.2012
Dwa miliony zł dostanie Klinika Hematologii i Transplantologii UCK w Gdańsku - ustalił we wtorek...
31.10.2012
Od czwartku obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Znalazły się na nich 53 nowe produkty. W...
31.10.2012
Chybione leczenie w przypadku chorego na raka aż o 50 proc. może zmniejszyć szanse jego przeżycie...
31.10.2012
Budowę nowego skrzydła kompleksu szpitalnego rozpoczęło we wtorek Kujawsko-Pomorskie Centrum...
31.10.2012
Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił we wtorek wyrok w procesie emerytowanego obecnie lekarza,...
30.10.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Nr 69/2012/DSM z 26 października 2012 r. w sprawie...
30.10.2012
Resort Obrony Narodowej zorganizował spotkanie ze związkami zawodowymi pracowników cywilnych...
30.10.2012
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium na temat obecnego stanu więziennej służby...
30.10.2012
Do 2 lutego prokuratura przedłużyła śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez personel szpitala...
30.10.2012
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy planuje 20 listopada pikietę przed ministerstwem zdrowia i...
30.10.2012
Naczelna Rada Lekarska zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o świadczeniach opieki...
30.10.2012
Efektywność funkcjonowania szpitali jest kwestią najważniejszą dla ich dyrektorów. Pomiar osiągania...
29.10.2012
W programie zdrowotnym umożliwiającym refundację in vitro znajdzie się również opis przeprowadzania...
29.10.2012
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium na temat obecnego stanu więziennej służby...
29.10.2012
ZOZ Sucha Beskidzka jest polskim liderem dwóch europejskich projektów: EcoQUIP i RES Hospitals. W...
29.10.2012
Wdrożenie programu dot. refundacji in vitro może utrudnić brak wskazania źródeł finansowania - mówi...
29.10.2012
Ministerialny projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń...
29.10.2012
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego domagają się zmian w systemie finansowania świadczeń...
29.10.2012
Pacjenci, u których stwierdzono przyczynę niepłodności, będą bezpośrednio kwalifikowani do...
29.10.2012
Powstał pierwszy w Polsce darmowy serwis społecznościowy dla osób, które chorują bądź chorowały na...
29.10.2012