Jak poinformowała przewodnicząca Solidarności ze Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej Elżbieta Żuchowicz, w czwartek rano wszystkie salowe zgłosiły gotowość do pracy, zostały przyjęte przez firmę Naprzód i pobrały grafiki dyżurów. ,,Po wielu tygodniach stresu, niepewności, czasami łez, panie mogą odetchnąć. Wracają do pracy, którą bardzo dobrze wykonują od wielu lat i nadal będą zatrudnione na normalnych warunkach. Choć pensje miały i mają niewielkie, najważniejsze dla nich jest to, że zachowują stałe umowy o pracę" - oceniła Żuchowicz. W środę dąbrowski sąd pracy uznał, że salowe pozostają ze Spółdzielnią Inwalidów Naprzód z Krakowa w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę - na skutek przejęcia zakładu pracy. Orzeczenie to nie jest na razie prawomocne - strony mają tydzień od jego ogłoszenia na ewentualne złożenie apelacji. Nie wiadomo, czy spółdzielnia nie odwoła się od wyroku. Salowe od 2004 r. pracowały w firmie Aspen, która wygrała przetarg na sprzątanie dąbrowskiego szpitala i przejęła zatrudnione w nim wcześniej salowe. Podpisano porozumienie gwarantujące im pracę i płace. Przed kilkoma miesiącami nowy przetarg wygrała Spółdzielnia Inwalidów Naprzód. Odmówiła ona przyjęcia salowych na dotychczasowych zasadach, proponując m.in. dwuletnie umowy o pracę zamiast bezterminowych. Kobiety się na to nie zgodziły. Na początku września, gdy salowe przyszły do pracy, spółdzielnia odmówiła ich przyjęcia, argumentując, że w określonym terminie nie przyjęły ich oferty. Salowe złożyły wówczas w sądzie pracy pozwy, domagając się, by sąd ustalił, czy spółdzielnia Naprzód jest ich nowym pracodawcą. Od 7 września do 5 listopada salowe prowadziły protest w dąbrowskim magistracie, twierdząc, że odpowiedzialność za obecną sytuację spada także na władze miasta, które w 2004 r. - przekazując sprzątanie Szpitala Specjalistycznego firmie zewnętrznej - zapewniały, że salowym ,,włos z głowy nie spadnie". Protestujące opuściły magistrat po spotkaniu z kandydatem PO na prezydenta Dąbrowy Górniczej Krzysztofem Stachowiczem, który deklarował, że w razie wygranej zamierza przywrócić je do pracy. Radził też czekać na decyzję sądu.