Prawo.pl
Wykonywanie obowiązków lekarza weterynarii jest w Polsce poddane regulacjom kilku ustaw. Przede...
18.07.2008
We współczesnej literaturze prawniczej, poświęconej zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej...
Prawo.pl
11.07.2008
Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy o czasie pracy pracowników zakładów opieki...
04.07.2008
1) WstępUstawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych...
27.06.2008
Pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarka otrzymuje po spełnieniu warunków określonych w art. 11...
13.06.2008
1. Ochrona informacji o stanie zdrowia Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych...
06.06.2008
Dane o stanie zdrowia jako dane osobowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...
Prawo.pl
23.05.2008
Opracowanie poświęcone jest analizie uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu lekarza dentysty w...
Prawo.pl
16.05.2008
We współczesnych systemach prawnych można wyróżnić trzy modele regulacji prawnych, które dotyczą...
09.05.2008
1. Wstęp podłoże prawne Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849;...
Prawo.pl
02.05.2008