Medycy rodzinni przedstawili wiele zastrzeżeń do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków kontraktów na udzielanie świadczeń w zakresie POZ w 2011 r.
KLRwP: „Postawa NFZ godzi w bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów"
Jak zakomunikował Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zapisy opublikowanego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia (Nr 74/2010/DSOZ) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 2011 r. i latach następnych, budzą „głębokie zaniepokojenie, gdyż nie uwzględniają żadnej z uwag zgłoszonych przez środowisko lekarzy rodzinnych". Prezes KLRwP Maciej Godycki-Ćwirko uważa, że taka postawa, nie uwzględniająca zasad zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego polskich pacjentów, „budzi uzasadnione obawy o dalsze prawidłowe funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej".
Czego domagają się lekarze rodzinni?
Jak dodał Prezes, Kolegium, jako największe towarzystwo naukowe zrzeszające lekarzy zajmujących się POZ, oczekuje zmiany opublikowanego zarządzenia.
Po pierwsze, medycy chcą usankcjonowania porady recepturowej i telefonicznej w POZ (brak odpowiednich zapisów prawnych powoduje, że NFZ nie uznaje tego typu porad). Poza tym, zależy im na pozostawieniu dotychczasowych zasad kontraktowania transportu w POZ – chodzi o to, bu lekarze rodzinni mogli zlecać usługi transportowe innym firmom, na podstawie zawieranych umów.
Lekarze POZ wnoszą też o równomierny wzrost stawki w POZ, uzależniony od kwalifikacji lekarza POZ i akredytacji lub certyfikacji praktyki oraz o zahamowanie rozszerzania sprawozdawczości lekarza i pielęgniarki POZ (nie może być tak, iż na rzecz biurokracji skraca się czas przeznaczony dla pacjentów).
Inne postulaty, to:
- czas na kształcenie podyplomowe – w ostatnią środę każdego miesiąca, od 16.00 do 18.00;
- poszerzenie zakresu diagnostyki finansowanej przez NFZ, na którą może skierować lekarz POZ;
- doprecyzowanie zapisów dotyczących skierowań na rehabilitację (chodzi o to, by nie ograniczać lekarzom rodzinnym możliwości kierowania na zabiegi rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego).
Stanowisko Kolegium zostało przedstawione Prezesowi NFZ Jackowi Paszkiewiczowi, jak również Minister Zdrowia Ewie Kopacz i Prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej, Maciejowi Hamankiewiczowi.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 10 grudnia 2010 r.

Data publikacji: 13 grudnia 2010 r.