Prawo.pl
Zgodnie z przepisem art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (k.p.) pracownikowi...
10.08.2007
Senat zdecydował w 26 lipca tego roku, że lekarze i aptekarze nie mogą pod groźbą więzienia...
03.08.2007
Charakter prawny norm Kodeksu etyki lekarskiej Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. ustanowiła zamknięty katalog źródeł prawa w Polsce. Rozdział III Konstytucji wymienia źródła prawa w sposób enumeratywny i wyczerpujący w tym uregulowaniu Kodeks nie został uznany za źródło prawa. W związku z tym, powstał problem czy Kodeks etyki lekarskiej jest źródłem prawa czy tylko normą deontologiczną.
Katarzyna Lenczowska-Soboń
13.07.2007
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylający z dniem 31 maja 2006r. z porządku prawnego większość...
Prawo.pl
22.06.2007
Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej staje się obecnie...
15.06.2007