22 czerwca br. odbyła się, organizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., debata internetowa dotycząca nowego obowiązkowego OC dla lekarzy i lekarzy dentystów. Udział w niej wzięli: Członek Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej mec. Małgorzata Brzozowska, Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego z Ministerstwa Zdrowia, Maciej Jędrzejowski Przewodniczący mazowieckiego Okręgowego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Jacek Kliszcz Prezes Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. E-debatę poprowadziła mec. Katarzyna Godlewska.

Zaproszeni goście dyskutowali na temat rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego nowego, obowiązkowego OC dla lekarzy. Debata pokazała jak wielu pytań i niejasności stało się ono przyczyną, a zgromadzeni eksperci starali się wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na pytania zadawane przez internautów przy pomocy czatu.
Nagrana debata oraz informacje o obowiązkowym OC dla lekarzy będą dostępne na stronie www.abc.com.pl/debataoc jeszcze dwa miesiące po zakończeniu wydarzenia. Znajdą się tam również odpowiedzi na pytania użytkowników, zadawane zarówno w trakcie debaty, jak i już po jej zakończeniu.