8 czerwca br. Sejmowa Komisja Zdrowia wysłuchała informacji Ministerstwa Zdrowia o realizacji Narodowego Programu Zdrowia 2007–2015 i sytuacji zdrowotnej Polaków.
Według Rafała Halickiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, do tej pory program skierowano do ok. 19 mln osób. Jak wynika z uzyskanych informacji, niestety najrzadziej samorządy realizowały zadania z zakresu wspierania promocji zdrowia (tylko 2,9 proc. powiatów).
Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 został przyjęty przez Rząd w maju 2007 r. U podstaw jego koncepcji leży definicja Światowej Organizacji Zdrowia, określająca zdrowie jako „stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”, a także międzynarodowe ustalenia, że „zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka oraz bogactwem społeczeństwa”.
Program zakłada realizację przez samorządy 15 celów operacyjnych, m.in.: zwiększenie aktywności fizycznej, poprawę sposobu odżywiania się; ograniczenia spożywania substancji psychoaktywnych, poprawę stanu sanitarnego; zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży; tworzenie warunków do aktywności osób niepełnosprawnych i starszych; poprawę jakości świadczeń zdrowotnych; przestrzeganie praw pacjenta.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.rynekzdrowia.pl, 8 czerwca 2010 r.