Czy lekarz stomatolog może do kosztów działalności doliczać koszty użytkowania samochodu w celu dojazdów do pracy?
Zasady rozliczania kosztów dojazdu do pracy uzależnione są od formy współpracy. Jeśli lekarz ma zawarty kontrakt, a dojeżdża do zakładu opieki zdrowotnej również w ramach umowy o pracę, to wówczas nie można uwzględnić w kosztach działalności kosztów podróży.
Z pytania wynika, że lekarz zawarł umowę cywilnoprawną z zakładem opieki zdrowotnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jednakże z pytania można również wywnioskować, że wykonywana może być także praca na rzecz zakładu opieki zdrowotnej ("dojazdów do pracy"). Zakładając, że dojazdy dotyczą pracy w ramach stosunku pracy, wówczas nie ma możliwości zaliczenia kosztów podróży w koszty działalności. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy mają charakter ryczałtowy i wynoszą 111,25 zł miesięcznie (lub 139,06 zł jeśli dojeżdża się z innej miejscowości). Koszty dojazdu w ramach stosunku pracy można rozliczyć w faktycznej wysokości, jeżeli dojeżdżano środkami transportu publicznego oraz posiada się imienne bilety okresowe.
Radosław Witczak