Ministerstwo Zdrowia przekazało środki finansowe na realizację zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach" w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Kwota ponad 2 mln zł zostanie rozdzielona między 16 jednostek w całym kraju. Najwięcej pieniędzy trafi do Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, które prowadzi Krajowy Rejestr Nowotworów.
Przed placówkami w ramach programu stoi cały szereg zadań. W szczególności ich obowiązki to:
- wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe w 2008 roku;
- analiza danych, utrzymanie i rozbudowa internetowej bazy danych będącej elektronicznym źródłem danych, przygotowanie i publikacja w formie papierowej rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, przygotowanie analizy 5-letnich przeżyć według województw, inne analizy wynikające z bieżących potrzeb, analizy wojewódzkie przygotowywane na podstawie danych regionalnych;
- szkolenia pracowników rejestrów oraz lekarzy współpracujących z rejestrami;
- serwis, koszty administracyjne oraz wydatki techniczne (sprzęt powyżej 10 000 zł).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.mp.pl.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 18 czerwca 2010 r.