Jakie są obowiązki szpitala w wypadku śmierci pacjenta?


Obowiązki szpitala związane ze śmiercią pacjenta zostały uregulowane w art. 25a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalach (Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503).

Obowiązki szpitala:
1) zawiadomienie lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta;
2) oględziny zwłok, stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu lub podjęcie decyzji o sekcji zwłok (jeżeli przyczyną śmierci mogło być działanie przestępcze powiadomienie Policji);
3) powiadomienie rodziny;
4) przekazanie przez pielęgniarkę karty zgonu do kancelarii szpitala;
5) wypełnienie przez pielęgniarkę kart skierowania zwłok do chłodni lub zakładu pogrzebowego;
6) założenie przez pielęgniarkę zmarłemu pacjentowi identyfikatora;
7) przewiezienie zwłok do pomieszczenia specjalnie do tego celu przeznaczonego na okres 2 godzin od czasu zgonu;
8) przewiezienie zwłok do chłodni - po upływie min. 2 godzin;
9) umycie, ubranie i wydanie zwłok osobie uprawnionej do pochowania.

W regulaminie porządkowym szpitala powinny znaleźć się zapisy określające osoby odpowiedzialne za następujące czynności:
1) powiadomienie lekarza dyżurnego lub leczącego o śmierci pacjenta;
2) powiadomienie rodziny lub innej osoby wskazanej przez pacjenta w chwili przyjęcia do szpitala o zgonie;
3) ubranie, umycie i wydanie zwłok osobie uprawnionej do pochówku.