Rząd przyjął projekt ustawy, dzięki której powstanie sieć nowoczesnych placówek medycznych. Przewidywany czas realizacji projektu Resortu Zdrowia wynosi 5 lat od momentu wejścia w życie ustawy. Koszt inwestycji wyniesie 17 mld euro, z czego część pieniędzy otrzymamy z Unii Europejskiej.
Ośrodki, które wejdą do sieci, dostaną gwarancje podpisania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i ogromne pieniądze na rozwój oraz modernizację.

Placówki te będą jednak musiały spełnić wiele kryteriów: mają świadczyć usługi zdrowotne zarówno w diagnostyce, jak i terapii, dysponować co najmniej 150 łóżkami oraz specjalnymi windami do przewożenia ciężko chorych pacjentów, blokiem operacyjnym składającym się z tzw. części septycznej, antyseptycznej i pooperacyjnej oraz oddziałem intensywnej terapii. Niezbędne będzie również centralna sterylizatornia i rezerwowe źródła zaopatrzenia w wodę i prąd. W budynku muszą być zlikwidowane jakiekolwiek bariery dla osób niepełnosprawnych.
Dobrze zarządzany szpital musi terminowo płacić wszelkie zobowiązania oraz zatrudniać dobrze wykwalifikowany personel.
Placówki, które nie spełnią wymagań ustawy, zostaną w ciągu najbliższych 5 lat zlikwidowane albo przekształcone w ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Kandydatura każdego szpitala będzie rozpatrywana wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej.

Medycyna Praktyczna Online, 27 czerwca 2007 r.