Wszystkie kluby parlamentarne poparły w środę, 4 lipca 2007 r. projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który zakłada m.in. uproszczenie procedury uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych – obywateli państw Unii Europejskiej zamierzających pracować w Polsce.

Projekt zakłada m.in. skrócenie czasu otrzymania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Zawiera ponadto definicję obywatela państw członkowskich UE, wprowadza pojęcie kształcenia klinicznego i kształcenia teoretycznego. Mówi także o skróceniu cyklu kształcenia na położną – z 3 lat do 18 miesięcy – dla pielęgniarek z tytułem licencjata.

Według Wiceminister Zdrowia Anny Gręziak, Polska zabiega o takie zmiany w dyrektywach Unii, aby w pozostałych krajach UE były uznawane kwalifikacje wszystkich polskich pielęgniarek i położnych. Dodała, że polską skargę w tej sprawie bada Trybunał Sprawiedliwości UE.

Do projektu zgłoszono redakcyjne poprawki, więc trafi on ponownie do Komisji Zdrowia.

Europap, 4 lipca 2007 r.