Jeśli świadczone przez lekarza w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz szpitala nie będą tożsame z czynnościami, które wykonywał on w tym szpitalu w trakcie odbywanej rezydentury oraz złoży w ustawowym terminie stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, to może w 2022 r. opodatkować przychody z tej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Wiesława Moczydłowska
14.07.2022
PIT Zawody medyczne
Na razie nie ma decyzji o zmianie polityki testowania lub otwierania oddziałów covidowych - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Jednocześnie rząd spodziewa się, że w najbliższym czasie liczba zakażeń koronawirusem będzie systematycznie rosła. W wakacje, w szczycie, zachorowań będzie mniej więcej 7 tys. dziennie - wynika z rządowych prognoz.
Katarzyna Nocuń
13.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Pod opieką hospicjum można umrzeć tylko na kilka chorób wskazanych w rozporządzeniu. Dla pozostałych pacjentów ratunkiem jest działalność organizacji pozarządowych. Jednak ich zasięg jest ograniczony, a kondycja finansowa się pogarsza ze względu na niską wycenę świadczeń i topniejące wpływy z 1 proc. podatku. Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje zmiany systemowe.
Beata Dązbłaż
13.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Często jest tak, że lekarz, który popełnił rzeczywisty błąd medyczny, unika sprawy sądowej, a wielu tych, którzy go nie popełnili, trafia do sądu. Na przykład, w Polsce łatwo obwinia się o błąd medyczny rezydentów, którzy nie działali samodzielnie, tylko wpisywali do dokumentacji medycznej to, co kazali im przełożeni – zauważa dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Józef Kielar
13.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Osobą, która otrzymała dwutysięczną zgodę na pracę w ochronie zdrowia w Polsce, jest lekarka z Ukrainy specjalizująca się w leczeniu chorób wewnętrznych. Zgodnie z regulacjami przyjętymi w końcu 2020 r. lekarze spoza Unii Europejskiej są zatrudniani w sposób uproszczony. Ubiegający się o pracę medyk nie musi nostryfikować dyplomu i odbywać stażu.
Katarzyna Nocuń
12.07.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Przekazany do konsultacji projekt dotyczy wdrażania reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Ma na celu usunięcie nieścisłości, doprecyzowanie przepisów, uwzględnienie postulatów ekspertów. Wynika również z wejścia w życie zmienionych przepisów w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień.
Katarzyna Nocuń
12.07.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Sprawa, w której po raz pierwszy interweniuje w ten sposób Rzecznik Praw Pacjenta, dotyczy pacjentki, która ze względu na zagrożenie życia wezwała karetkę pogotowia. Mimo istniejących ku temu wskazań, pacjentka nie została przetransportowana do szpitala i w ciężkim stanie pozostała pod opieką domowników. Sąd nie zasądził na jej rzecz zadośćuczynienia, odszkodowania ani renty.
Katarzyna Nocuń
12.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Planowanie lekarskich urlopów to kwestia zarządzania, nawet w sytuacji nasilających się latem braków kadrowych.Tymczasem oddział pediatryczny szpitala we Włodawie będzie zamknięty przez cały lipiec, ze względu m.in. na urlopy lekarzy specjalistów. Dyrekcja placówki tłumaczyła wniosek o zawieszenie działalności "siłą wyższą", a wojewoda taką argumentację przyjął.
Katarzyna Nocuń
12.07.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Program badań profilaktycznych raka piersi w grupie ryzyka w dotychczasowej formule finansowanej z Narodowej Strategii Onkologicznej będzie działał maksymalnie po przedłużeniu do 31 sierpnia 2022 r. Będzie nowy program - finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia - wyjaśniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Katarzyna Nocuń
11.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Nie wszystkie pielęgniarki pracujące w domach pomocy społecznej dostaną wyższe pensje. To, czy zostaną objęte podwyżkami minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, ma zależeć od tego, czy DPS zdecyduje się na wpis do rejestru podmiotów leczniczych, a nie jest to oczywiste. W dodatku rząd planuje przyjąć odpowiednie przepisy dopiero w czwartym kwartale tego roku.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
11.07.2022
Opieka zdrowotna
Zalecenia stosowania czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 mają dotyczyć całej populacji. Takie są nieoficjalne informacje, o których mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Na razie jest ona przeznaczona dla seniorów i osób o upośledzonej odporności. Stosuje się ją po upływie 150 dni od podania trzeciej dawki (tzw. boostera).
Katarzyna Nocuń
08.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Od lipca pacjenci w Polsce i UE będą mogli szybciej korzystać z nowych terapii. Za sprawą unijnych przepisów, po wygaśnięciu praw gwarantujących wyłączność rynkową leku, inne firmy będą mogły od razu wprowadzić go do aptek i szpitali. Nowe regulacje umożliwiają im przygotowanie produkcji i zapasów magazynowych pół roku przed wygaśnięciem monopolu, tak by wejść na rynek w dniu jego zakończenia.
Katarzyna Redmerska
08.07.2022
Farmacja
W ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia najwięcej pieniędzy, bo 13 miliardów złotych, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczył na finansowanie świadczeń. Niebagatelną sumę 7,5 miliarda złotych pochłonęły natomiast dodatki covidowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz jednorazowe świadczenia dla personelu niemedycznego – wynika ze sprawozdania z działalności NFZ w 2021 r.
Katarzyna Nocuń
08.07.2022
Finansowanie zdrowia
Masowe testowanie oraz obowiązkowe maseczki w autobusach mogą wrócić, kiedy liczba hospitalizacji z powodu zachorowań na covid przekroczy 5 tys. - zapowiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. Aktualna liczba hospitalizacji to około 400 pacjentów. - Jesteśmy więc jeszcze bardzo daleko od tego progu - zapewnia minister.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.07.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Wpływy z opłat ze sprzedaży słodkich napojów i alkoholu w butelkach do 300 ml, czyli tzw. małpek, są ponad dwa razy wyższe niż szacowane i wyniosą 2,1 mld zł. To kwota w budżecie NFZ na 2022 r. wystarczająca, by zapewnić szeroki dostęp do terapii i świadczeń chorym na cukrzycę. Jednak nadwyżka nie zostanie wydana bezpośrednio na ten cel. Pokryje bowiem część wydatków na podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia.
Katarzyna Nocuń
07.07.2022
Finansowanie zdrowia
Dopiero od 1 października personel medyczny będzie miał obowiązek wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane pacjentów dotyczące alergii, grupy krwi, ciąży i implantowanych wyrobów medycznych, czyli m.in. wkładek wewnątrzmacicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, które wchodzi dziś w życie, do 30 września wpisywanie dodatkowych danych do SIM jest fakultatywne.
Katarzyna Nocuń
06.07.2022

Uchodźca z Ukrainy czeka na orzeczenie o niepełnosprawności tyle co Polak

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do minister rodziny i polityki społecznej zwraca uwagę na dodatkowe trudności w uzyskaniu polskiego orzeczenia o niepełnosprawności przez uchodźców z Ukrainy. O problemie tym mówią także samorządy. Tymczasem powiatowe zespoły orzecznicze nie odnotowują lawinowego wzrostu liczby wniosków uchodźców o orzeczenia, a ich wydawanie idzie coraz lepiej.
Beata Dązbłaż
06.07.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Nic nie usprawiedliwia naruszenia powinności wysłuchania obwinionego sędziego przed zastosowaniem obserwacji psychiatrycznej, czyli faktycznym pozbawieniem wolności. Obowiązku zawiadomienia o posiedzeniu nie wyklucza złożone przez obwinionego pisemnej zgody na przeprowadzenie obserwacji w zakładzie leczniczym - stwierdziła izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i uchyliła orzeczenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zamykają się kolejne poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne, co tylko potęguje problemy z dostępem pacjentów do świadczeń. O 2 mln mniej osób skorzystało z leczenia w szpitalu, a 1,5 mln mniej ze świadczeń specjalistycznych w porównaniu do czasu sprzed pandemii – wynika ze sprawozdania z działalności NFZ w 2021 r., do którego dotarło Prawo.pl. Jednocześnie budżet Funduszu jest w dobrej kondycji.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Nocuń
06.07.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Topnieje liczba gabinetów stomatologicznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat ubyło ponad 11 proc. świadczeniodawców. Problemem jest zbyt niska wycena świadczeń. Widać to na przykładzie plomb z amalgamatu. Ministerstwo Zdrowia ma ambitne plany i chce przestać finansować wypełnienia z tego materiału, ale nie proponuje odpowiednio wysokiej ceny usuwania trujących substancji.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
05.07.2022
Opieka zdrowotna
Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi sądowemu oskarżonemu o poświadczenie nieprawdy w wystawionych zaświadczeniach o niezdolności do udziału w postępowaniu przed sądami, a także poplecznictwo, utrudnianie postępowania przez sądami oraz wyłudzenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2022
Prawo karne
Lekarze rodzinni nie chcą powrotu do organizowania nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, a takie propozycje przedstawiła rada do spraw Covid-19 działająca przy premierze. Jednak obecny system też nie działa dobrze. Pacjenci nawet z lekką gorączką przychodzą na SOR, a kolejki tworzą się jeszcze przed godziną 18 – mówią lekarze.
Katarzyna Nocuń
04.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko do połowy czerwca do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły 154 sygnały, że szpitale ograniczają kontakt bliskim pacjentów. Rodziny niekiedy nawet przez kilkanaście godzin po poważnej operacji, nie mają wiedzy na temat jej przebiegu. RPP przestrzega, że nie można ograniczać odwiedzin u hospitalizowanych pacjentów, gdyż może to naruszać ich zbiorowe prawa.
Beata Dązbłaż
02.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Nowe, wyższe stawki minimalne wynagrodzeń w ochronie zdrowia obowiązują od 1 lipca. Może być jednak problem z wypłatą podwyżek na początku sierpnia. Wszystko zależy od tego, jak szybko zostaną podniesione wyceny świadczeń, bo to z nich mają być finansowane podwyżki. I od tego, kiedy NFZ podpisze aneksy do umów. To skomplikowany proces, a czasu zostało niewiele.
Katarzyna Nocuń
01.07.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Aż 80 proc. budżetu na świadczenia i leki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zostało przeznaczone na potrzeby zdrowotne 20 proc. pacjentów - wynika z danych za 2021 r. W ciągu pięciu lat średni koszt leczenia pacjenta wzrósł o 400 złotych i wyniósł w ubiegłym roku 2,6 tys. zł. W sumie na leczenie pacjentów: świadczenia i leki, wydaliśmy 83 mld zł.
Katarzyna Nocuń
30.06.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia

Po 70 latach przerwy wydział medyczny na UW

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego rektor prof. Alojzy Z. Nowak podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Po ponad 70 latach przerwy Uniwersytet Warszawski znów będzie kształcić przyszłych lekarzy. Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1950.
Monika Sewastianowicz
30.06.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Coraz więcej danych pacjentów, w tym wrażliwych, trafia do centralnych systemów informatycznych. Jednocześnie nasilają się wyłudzenia i cyberataki, których te dane są celem, o czym przestrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku zgłoszono 72 incydenty. To na administratorach, czyli na podmiotach leczniczych, ciąży odpowiedzialność za ochronę tych danych - przypominają prawnicy.
Katarzyna Nocuń
30.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Program PFRON wspierający obywateli Ukrainy niejasny dla samorządów

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Samorządy złożyły jedynie 22 wnioski o środki w programie PFRON wspierającym obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami. Mają wątpliwości jak formalnie traktować Ukraińców nie mających przy sobie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego w Ukrainie i czy na pewno nie muszą oni posiadać orzeczenia wydanego w Polsce. PFRON przeznaczył na to 130 mln zł, dotąd większość środków jest niewykorzystana.
Beata Dązbłaż
30.06.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Model centrum, który chcielibyśmy wprowadzić, pełniłyby rolę koordynatora opieki zdrowotnej. Wokół niego koncentrowałyby się podstawowe usługi dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości. Dzięki temu nie dochodziłoby np. do tego, że pacjent ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, jest diagnozowany dopiero, gdy trafia do szpitala - zauważa Bernadeta Skóbel, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich.
Józef Kielar
30.06.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dane gromadzone w Systemie Informacji Medycznej (SIM) nie służą żadnym instytucjom do analizy stanu zdrowia konkretnego pacjenta czy grupy pacjentów, a zbieranie ich ma na celu wyłącznie wymianę informacji pomiędzy pracownikami medycznymi, podejmującymi leczenie konkretnego pacjenta - tak na zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące tzw. rejestru ciąż odpowiada wiceminister zdrowia.
Katarzyna Nocuń
29.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski